Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zastupitelstvo obce Hýskov > 7. Zasedání zastupitelstva

7. Zasedání zastupitelstvaDatum konání:
30.10.2019

30.10.2019 Zasedání zastupitelstva

Výpis z usnesení zastupitelstva:

Zastupitelstvo obce Hýskov po projednání:

A) Schválilo:
 1. dle rozhodnutí výběrové komise výběr zhotovitele stavby mateřské školy Hýskov a tělocvičny firmu VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767, 110 00 Praha

 2. přijetí úvěru v maximální výši 20 mil Kč se splatností 10 let na stavbu nové MŠ a TV od bankovního domu Česká spořitelna nebo Komerční banka s pevnou sazbou po celou dobu úvěru a maximálním úrokem 1,9 %.

 3. podání žádosti o dotaci ke Krajskému úřadu Středočeského fondu obnovy venkova na stavbu tělocvičny na pozemku p. č. 328/20 v k.ú. Hýskov

 4. nákup pozemků p.č. 129/46, 130/58 a 130/64 za aktuální cenu dle znaleckého posudku č. 210-4892-2019

 5. vyplacení mimořádných odměn pro navržené členy komisí, výborů a JSDH Hýskov v předložené výši

B) Pověřilo:

 1. starostku obce Ivanu Týlovou k uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelskou firmou VISTORIA CZ, a.s., Revoluční 767, 110 00 Praha

 2. starostku obce Ivanu Týlovou k uzavření Smlouvy k uzavření Smlouvy o poskytnutí úvěru mezi Obcí Hýskov s jedním z bankovních domů (KB nebo ČS)