Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zastupitelstvo obce Hýskov > 8. Zasedání zastupitelstva

8. Zasedání zastupitelstvaDatum konání:
16.12.2019

Výpis z usnesení zastupitelstva:

Zastupitelstvo obce Hýskov po projednání:

A) Schválilo:

 1. rozpočet pro rok 2020 v upraveném paragrafovém znění jako schodkový. Schodek bude vyrovnán finančními rezervami z předchozích let. Příjmy ve výši 58.628.158 Kč a výdaje ve výši 94.515.402 Kč.
 2. rozpočtové opatření č. 12 v předloženém znění
 3. Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo  č. 14-213003/2003 ze dne 11. 9. 2003 – svoz směsného komunálního odpadu, ke smlouvě o dílo č. 2013/213055 ze dne 16. 9. 2013 na svoz tříděného odpadu a ke smlouvě č. 2017/213039 ze dne 7. 6. 2017 na svoz bioodpadu svoz bioodpadu v předloženém znění
 4. Dodatek č. 5 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2008 Hýskov o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, svážení a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní se stavebním odpadem na území obce Hýskov v předloženém znění
 5. Dodatek Smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti obcí Hýskov a Nižbor městskou autobusovou dopravou v předloženém znění s účinností od 1. 1. 2020
 6. odprodej náhradních dílů k čerpacímu soustrojí DodMont za pořizovací ceny
 7. OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů v upraveném znění, s platností od 1. 1. 2020
 8. OZV č.2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v upraveném znění, s platností od 1. 1. 2020
 9. vypsání VŘ na zhotovitele projektu – nástavba ZŠ Hýskov ( nad budou nové MŠ – II. etapa)
 10. aktualizaci Strategického rozvojového plánu obce Hýskov
 11. vyplacení odměn pro členy Komise pro rozvoj obce
 12. vyplacení odměn pro členy Komise pro životní prostředí
 13. Dodatek č. 12 k Provozní smlouvě o provozování vodohospodářského majetku a zajištění jeho správy mezi Obcí Hýskov a společností Vodovody a kanalizace Beroun a.s. v předloženém znění

B) Neschválilo:

 1.  prodej pozemku p.č. 985/7 v k.ú. Hýskov
 2.  uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků mezi Obcí Hýskov od „převodců“   z důvodu, že předávané objekty nejsou i nadále vhodné   k převzetí a seznam vad bude převodcům upřesněn 
 3.  realizaci přeložek sítí v ulici Školní dle předložených cenových nabídek od společnosti ČEZ Distribuce a.s. a CETIN a.s

C) Zmocnilo:

 1. starostku obce ke schvalování a provádění rozpočtových opatření č. 13 takto: Poslední rozpočtové opatření č. 13 za kalendářní rok 2019 v plném rozsahu v příjmech i ve výdajích.  O všech takto provedených rozpočtových opatřeních bude starostka informovat zastupitelstvo obce na prvním zasedání roku 2020

D) Odložilo:

 1. rozhodnutí o partnerství obce Hýskov ve spolku Berounsko z.s.