Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zastupitelstvo obce Hýskov > 4. Zasedání zastupitelstva

4. Zasedání zastupitelstvaDatum konání:
25.3.2019

25. 3. 2019 Zasedání zastupitelstva

Výpis z usnesení zastupitelstva:

Zastupitelstvo obce Hýskov po projednání:
        A) schválilo

1. Inventarizační zprávu za rok 2018 v předloženém znění.
2. Poskytnutí dotace z programu 2018 pro FK Hýskov ve výši 150.000 Kč a JSDH ve výši 54.590 Kč, včetně uzavření veřejnoprávních smluv.
3. Prodej pozemku p.č. 590/36 společnosti VaK Beroun a.s., za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Veškeré ostatní náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
4. Nákup pozemku p.č. 982/72 v k. ú. Hýskov o výměře 103 m2 za cenu 240.000 Kč do majetku Obce Hýskov a zřízení věcného břemene jízdy a přístupu pro pozemek 982/18 v k.ú. Hýskov, včetně zřízení parkovacích míst pro 3 automobily.

       B) vzalo na vědomi:
1.Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hýskov za rok 2018.