Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zastupitelstvo obce Hýskov > 2. Zasedání zastupitelstva

2. Zasedání zastupitelstvaDatum konání:
10.12.2018

10.12.2018 Zasedání zastupitelstva

Výpis z usnesení zastupitelstva:

Zastupitelstvo obce Hýskov po projednání:
        A) schválilo:          
- rozpočet pro rok 2019 v upraveném paragrafovém znění jako schodkový. Schodek bude vyrovnán finančními prostředky z předchozích let. Příjmy ve výši     31.423,184 ,- Kč a výdaje ve výši 43..446,690 ,- Kč.
-střednědobý výhled obce Hýskov 2018-2021 v předloženém znění
-prodej části pozemku p.č. 928/1 v k.ú. Hýskov žadateli
-návrh 3. dodatku smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti obcí Hýskov a Nižbor městskou autobusovou dopravou v předloženém znění s účinností od 1.1.2019
-dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. 14-213003/20303 ze dne 11.9.2013 na svoz směsného komunálního odpadu, ke smlouvě o dílo č. 2013/213055 ze dne 16.9.2013 na svoz tříděného odpadu a ke smlouvě č. 2017/213039 ze dne 7.6.2017 na svoz bioodpadu v předloženém znění.
-dodatek č. 4 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2008 Hýskov o stanovení systému shromažďování sběr, přepravy, třídění, svážení a odstraňování komunálních odpadů, nakládání se stavebním odpadem na územní obce Hýskov v předloženém znění
-objednávku provádění projektové dokumentace na stavbu ,, Mateřská škola, kuchyně, tělocvična Hýskov" od firmy SUNCAD, s.r.o., jejíž nabídka byla schválena jako nejvýhodnější. Dále schvaluje prodloužení termínu do 15.1.2019
-dodatek č. 11 k provozní smlouvě o provozování vodohospodářského majetku a zajištění jeho správy mezi Obcí Hýskov a společností VaK Berou, a.s. v předloženém znění.
    B) neschválilo:
-uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků a staveb na nich mezi Obcí Hýskov od ,,převodců". Předávané objekty nejsou vhodné k převodů z důvodu prokazatelně vykázaných vad.
   C) zmocnilo:
-Starostku Obce ke schvalování a provádění rozpočtových opatření takto: Poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok 2018 v plném rozsahu v příjmech i ve výdajích. O všech takto provedených rozpočtových opatření bude Starostka informovat zastupitelstvo obce na prvním zasedání roku 2019
-Radu obce pro volební období 2018-2022 k provádění rozpočtových opatření na straně výdajové do celkové výše 500.000,- Kč, na straně příjmové neomezeně
   D) doporučilo:
- pronajmout část pozemku p.č. 928/8 v k.ú. Hýskov žadateli, za cenu dle cenového věstníku