Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zastupitelstvo obce Hýskov > 19. zasedání zastupitelstva

19. zasedání zastupitelstvaDatum konání:
20.9.2021

Zastupitelstvo obce po projednání:

VZALO NA VĚDOMÍ:

  • informace podané ohledně plnění usnesení z minulého jednání
  • informaci o rezignaci člena finančního výboru 

 

SCHVÁLILO:

  • Strategický rozvojový plán obce Hýskov 2021 - 2031 v upraveném znění
  • OZV č. 1/2021 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě
  • prodej části pozemku p. č. 929/4 ostatní plocha o výměře 11 m2 za celkovou cenu 880 Kč včetně uzavření Kupní smlouvy v předloženém znění
  • Rozpočtové opatření č. 10

 

NESCHVÁLILO:

  • prodej pozemku p.č. 1003, trvalý travní porost o výměře 1809 m2  dle předložené žádosti

 

POVĚŘILO:

  • starostku k podpisu Kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 929/4 ostatní plocha o výměře 11 m2

 

DOPORUČILO:

  • aktualizovat Vnitřní organizační směrnici č. 2/2013 pro prodej pozemků ve vlastnictví obce Hýskov