Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zastupitelstvo obce Hýskov > 18. zasedání zastupitelstva

18. zasedání zastupitelstvaDatum konání:
28.6.2021

VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 

ZASTUPITELSTVO OBCE

 

 VZALO NA VĚDOMÍ:

 • informace podané ohledně plnění usnesení z minulého jednání
 • podanou zprávu o činnosti Rady obce Hýskov
 • návrh společnosti Pod Klukem, s. r. o., s tím, že záležitost bude zařazena na příští zasedání Zastupitelstva obce Hýskov

SCHVÁLILO:

 • Jednací řády Kontrolního a Finančního výboru v upraveném znění
 • prodej pozemku p. č. 590/40, ostatní plocha o výměře 41 m2 (dle GP oddělená část z pozemku p. č. 590/29), včetně uzavření předložené Kupní smlouvy mezi obcí Hýskov a žadatelem za celkovou cenu 3.280 Kč
 • předložený Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo č. 213003/2003, ke Smlouvě o dílo 2013/312055 a ke smlouvě na svoz bioodpadu se společností AVE CZ s.r.o. s platností zvýšení cen od 28. 6. 2021
 • poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hýskov 2021 pro Klub seniorů Hýskov v celkové výši 64.000 Kč
 • poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hýskov 2021 pro FK Hýskov v celkové výši 150.000,- Kč
 • poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hýskov 2021 pro Sportovní klub Tenis Hýskov, z. s. v celkové výši 78.000,- Kč
 • Dodatek ke Zřizovací listině MŠ Ledňáček Hýskov v následujícím znění: Činnost MŠ Ledňáček Hýskov se rozšiřuje o školní jídelnu – výdejnu na adrese Družstevní 204, 267 06 Hýskov

NESCHVÁLILO:

 • prodej pozemku p. č. 853/2, trvalý trávní porost o výměře 1.686 m2 (dle GP oddělená část z pozemků p. č. 851, 853 a 859), včetně uzavření předložené Kupní smlouvy mezi obcí Hýskov a žadateli za celkovou cenu 168 600,- Kč