Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zastupitelstvo obce Hýskov > 14. Zasedání zastupitelstva

14. Zasedání zastupitelstvaDatum konání:
16.12.2020

Výpis z usnesení zastupitelstva:

SCHVÁLILO:

  • rozpočet pro rok 2021 v předloženém paragrafovém znění jako schodkový. Schodek bude vyrovnán finančními rezervami z předchozích let. Závaznými ukazateli jsou paragrafy. Příjmy jsou schváleny ve výši 62.895.460,25 Kč výdaje ve výši 95.433.472,07 Kč.
  • rozpočtová opatření č. 12 v předloženém znění
  • prodej pozemku p. č. 590/40 v k. ú. Hýskov, o výměře 41 m2, včetně uzavření kupní smlouvy - za  následujících podmínek: prodejní cena bude dle znaleckého posudku, žadatel zaplatí náklady spojené s jeho vypracováním a dále uhradí veškeré náklady s prodejem pozemku spojené a umožní napojení jedné lampy VO (před prodejem)
  • nákup pozemků p. č. 326/32 a 326/33 v k. ú. Hýskov za cenu 100,- Kč /m2 + náklady s prodejem spojené
  • Dodatek č. 13 k Provozní smlouvě o provozování vodohospodářského majetku a zajištění jeho správy mezi Obcí Hýskov a společností Vodovody a kanalizace Beroun a.s. v předloženém znění

ZMOCNILO:

  • starostku obce paní Ivanu Týlovou ke schvalování a provádění rozpočtových opatření takto: Poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok 2020 v plném rozsahu v příjmech i ve výdajích. O všech takto provedených rozpočtových opatřeních bude starostka informovat radu a zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání

REVOKOVALO:

  •  usnesení č. 11 dne 22. 6. 2020 č. 13, bod G

ODSOUHLASILO:

  • návrh připojení splaškové kanalizace Beroun – Zdejcina na systém splaškové kanalizace Obce Hýskov za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Hýskov a Městem Berounem, zejména ohledně finančního podílu a technických parametrů stavby

NESCHVÁLILO:

  • prodej ani dlouhodobý pronájem pozemku p. č. 144/2 v k. ú. Hýskov
  • Plánovací smlouvu mezi Obcí Hýskov a společností Projekt Hýskov s.r.o., v předloženém znění