Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zastupitelstvo obce Hýskov > 10. Zasedání zastupitelstva

10. Zasedání zastupitelstvaDatum konání:
27.4.2020

Výpis z usnesení zastupitelstva:

Zastupitelstvo obce Hýskov po projednání:

 1. Schválilo:
  1) Inventarizační zprávu za rok 2019 v předloženém znění
  2) navýšení odměn pro neuvolněné členy RO a ZO od 1. 5. 2020 
  3) Plánovací smlouvu mezi Obcí Hýskov a paní Martou Šedovou, v  upraveném znění
  4) Smlouvu o bezúplatném převodu věcí movitých mezi Obcí Hýskov a Základní školou Hýskov v předloženém znění, včetně přílohy
  5) vzorovou Smlouvu o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti
 2. Odložilo:
  1) schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce do dalšího VZZO
  2) projednání Plánovací smlouvy mezi Obcí Hýskov a společností EMIPA Real Invest a.s. do doby předložení projektové dokumentace k územnímu řízení a možností připomínek ZO
  3) prodej pozemku p. č. 309/33 do dalšího VZZO a doporučuje oslovit okolní majitele nemovitostí/pozemků
 3. Vzalo na vědomí:
  1) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hýskov za rok 2019
  2)
  zprávu finančního výboru
  3) zprávu finančního výboru, včetně doporučení konzultace úprav jednacích řádů FV a KV na MVČR
 4. Doporučilo:
  1) prodej nezbytně nutné části pozemků na vybudování přístupové cesty, které budou oddělené z pozemků parc. č. 847, 848, 859 a 853 za dohodnutou cenu a náklady spojené s prodejem