Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Úřední deska > Úřední deska do 31.10.2014 > Veřejné vyhlášky - oznámení

Obsah vyvěšeno sejmuto
Hýskov- agenda nedostatečně určitě zapsaných osob do KN.pdf 16.10.2014  
Stevební povolení.pdf "Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo) - Rudná u Prahy - Beroun (mimo)  7.8.2014  
 Hýskov- agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN.pdf  16.7.2014  
Návrhu koncepce- GCTC, Středočeský kraj - zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.pdf 16.7.2014  
 Rozhodnutí o dělění pozemků.pdf - č.j. MBE/39125/2014 VÝST-S  18.6.2014  
Veřejná vyhláška -p. M. Laurych[1].pdf 16.6.2014  
Veřejná vyhláška - rekonstrukce trati.pdf 11.6.2014  
 Závěr zjišťovacího řízení - záměr Krematorium pro domácí zvířata Hýskov.doc  3.6.2014  
 Závěrečný účet Hudlicko 2012.odt  26.5.2014  
Oznámení zahájení územního řízení.pdf veřejnou vyhláškou - Vlastimil Miler- "Hýskov dělení pozemků a umístění inženýrských sítí a komunikací" 12.5.2014  
 Vyučtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné.pdf  30.4.2014  
 Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti na rok 2014.pdf  30.4.2014  
Výzva - pozemky.pdf- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových    
Veřejná vyhláška.pdf- prodloužení lhůty k dokončení stavby komunikace "Dolejší Alej" 25.3.2014  
KVS- mimořádná opatření.pdf (varrpáza včel) 25.3.2014  
 Pozvánka na VZZO dne 12.3.2014.pdf  5.3.2014  
 Nařízení státní veterinární správy.pdf  5.3.2014  
 generel cykl. tras.pdf  22.1.2014  
 Oznámení o zahájení řízení o změněn stavby před jejím dokončením.pdf- Komunikace Hýskov - Dolejší alej  22.1.2014  
 Veřejná vyhláška - Antonín Jupa.pdf  16.1.2014  
Včelí mor.pdf 6.1.2014  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
 2013    
 Dražební vyhlaška.pdf - čp.37    
 Dražební vyhláška.pdf - čp. 302  4.11.2013  
Věřejná vyhláška.pdf - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - č.j. 103ex 66325/12-20  27.9.2013  
 Veřejná vyhláška - Oznámení a výzva k doložení vlastnictví věci.pdf  26.8.2013  
 Oznámení o výběrovém řízení 2.pdf  22.7.2013  
 Oznámení o výběrovém řízení 1.pdf  22.7.2013  
 Vyúčtování 2012 - Hýskov.pdf, Vyúčtování 2012 - Regionální vodné.pdf  1.7.2013  
Mimořádné veterinárnínm opatření.pdf 5.6.2013  
Zpráva zadavatele].pdf 3.6.2013  
Smlouva o poskytování služeb.pdf  3.6.2013  
 Rozhodnutí - veřejnou vyhláškou, Lenka Tomsová, Hýskov.pdf  7.5.2013  
 Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti na rok 2013.pdf  30.4.2013  
Oznámení o zahájení řízení - Lenka Tomsová.pdf    4.4.2013  
 01_Hýskov_Dodatečné informace č. 2.pdf  29.3.2013  
01_Hýskov_Dodatečné informace č. 1.pdf  22.3.2013  
05_Příloha k DI_uzamčená.doc  22.3.2013  

Výzva k podání veřejné nabídky  "Revitalizace zeleně v Hýskově "01_Hýskov_VPN_final.pdf , 01_Hýskov_Příloha č.1 - Krycí list.docx , 02_Hýskov_Příloha č. 2 - Čestné prohlášení všechny KP.docx, 03_Hýskov_Příloha č. 3 - Informace a prohlášení dle § 68 odst 3 ZVZ.docx, 04_Hýskov_Příloha č. 4 - Projektová dokumentace_bez kácení.zip, 05_Hýskov_Příloha č. 5 - Návrh smlouvy_final_uzamčená.doc, 06_Hýskov_Příloha č. 6 - Seznam subdodavatelů.doc

 15.3.2013  
Zahájení územního řízení.pdf- veřejná vyhláška - "Rekonstrukce tratě Praha Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun 7.3.2013  
 Rozhodnutí o umístění stavby - Sekyrovi, K Lávce 271.pdf  4.3.2013  
 Územní rozhodnutí.pdf stavební úprava stávajícího kabelového vedení NN v ulici Zabranská  18.2.2013  
Rozhodnutí o umístění stavby- Kamila Šulcová, Hostivice.pdf 15.2.2013  
 Územní rozhodnutí o změně využití území -Pavlína Folkmanová, Michal Folkman, Hýskov.pdf  13.2.2013  
Nařízení státní rotlinolékařské správy o mimořádných opatřeních.pdf 6.2.2013  
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení.pdf: garáž u rodinného domu čp.271 25.1.2013  
 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou.pdf- prodloužení lhůty k dokončení stavby "Komunikace pro 35 rodinných domů v Hýskově - lokalita Za brankou"  21.1.2013  
 Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení .pdf -Hýskov - rekonstrukce vedení NN v ulici Zabranská  15.1.2013  
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného projednávání.pdf- č.j. MBE/543/2013/vÝST-S 8.1.2013  
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení, Kamila Šulcová, Hotivice.pdf - č.j. MBE/667/2013/VÝST-S 8.1.2013  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Veřejná vyhláška - Pavel Srb.pdf 18.12.2012  
 Zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením .pdf  18.12.2012  
 Výběrové řízení pro zajištění zdravotní péče - Vnitřní lékařství, kardiologie.pdf  21.11.2012  
 Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - Hýskov - kNV,TS,kNN pro 45 parcel-p. Miler.pdf  5.11.2012  
OOP_ochranna_pasma_laseru_letiste_Praha.pdf,LKPR-OP-lasery_A1.jpg,LKPR-OP-lasery_A2.jpg,LKPR-OP-lasery_B1.jpgLKPR-OP-lasery_B2.jpg,LKPR-OP-lasery_C1.jpgLKPR-OP-lasery_C2.jpg 1.11.2012  
 Nařízení Státní rotlinolékařské správy.pdf  1.11.2012  
Rozhodnutí o umístění stavby - Hýskov - rozšíření vodovodu.pdf 31.10.2012  
 Dražební vyhláška.pdf, Simona Hašková, Hýskov 135  10.10.2012  
Dražební vyhláška.pdf, Ivana Marhoulová, Hýskov 206 5.9.2012  
Dražební vyhláška.pdf, Jana Procházková, Hýskov 81 27.8.2012   
Dražební vyhláška.pdf, Milana Bartoš, Hýskov 37  20.8.2012  
Dodatek č. 1 k OZV č. 1-2008.doc 14.8.2012  
 

Veřejná zakázka:

„Dodávka vnitřního vybavení základní školy hýskov“

 Výzva - vybavení - 110612.doc   vyvěšeno  11.6.2012

Příloha č. 1 - Výkaz výměr - dodávky-07062012- OPRAVENO.xls

Příloha č. 2 - Krycí list.doc

Priloha c. 3 - Vzor kupni smlouvy - vybavení-150312.doc

 11.6.2012

 

 

 

 

 
 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy.pdf  10.5.2012  
 PRK_SČK_aktual_oznameni.pdf- Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,- zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011"  9.3.2012  
Dražební vyhláška.pdf - Jana Procházková, Hýskov 81  27.2.2012  
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy.pdf 14.2.2012  
LKPR-OP-lasery_A1.jpg    
LKPR-OP-lasery_A2.jpg    
LKPR-OP-lasery_B1.jpg    
LKPR-OP-lasery_B2.jpg    
LKPR-OP-lasery_C1.jpg    
LKPR-OP-lasery_C2.jpg    
Veřejná vyhláška - Petra Trávníčková, hýskov 457.pdf 10.2.2012  
Veřejná vyhláška - Lucie Trávníčková, Hýskov 457.pdf 10.2.2012  
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje.pdf 10.2.2012  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
Veřejná vyhláška - Tomáš Hříbal.pdf 24.1.2011 10.2.2011
Veřejná vyhláška určená pro Petra Urbana, Hýskov 176.pdf 24.1.2011 10.2.2011
Oznámení o zrušení živnostenském podnikání.pdf 14.2.2011  
Oznámení o záměru obce prodat část obecního pozemku.pdf 14.2.2011  
Veřejná vyhláška, Srb Pavel, Hýskov.pdf 24.2.2011  
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o vydání změny č.2 územního plánu Hýskov.pdf 27,4,2011  
Dražební vyhláška.pdf č. D24/2011 6.9.2011  
Veřejná vyhláška- Miloš Krejčí, Hýskov.pdf 25.11.2011  
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.pdf 2.12.2011