Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Spolkové a informační centrum

 

Otevření spolkového a informačního centra v Hýskově

 Ve středu  24. června 2015 došlo ve 13,00 hodin ke slavnostnímu otevření stavby čp.183 v ulici Na Krétě

 „Spolkové a informační centrum Hýskov“ 

Slavnostní přestřižení pásky provedla starostka obce Hýskov Ivana Týlová, zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje, zástupce ROP Střední Čechy a zástupce stavební firmy  G&G Building s.r.o. Ostrava

 

Rekonstrukce rodného domu spisovatele Františka Nepila pokračuje podle plánu….

V Hýskově, v ulici Na Krétě čp. 183 se v roce 1929 narodil spisovatel František Nepil. Dům původně sloužil jako hostinec s bytem hostinského , ale v průběhu let měnil svůj vzhled , neboť  byl  upravován vždy dle potřeb toho, kdo ho zrovna obýval.Po smrti posledního z majitelů  - malíře         ing. V. Heiseho, připadla nemovitost ´státu. Od roku 2006 se Obec Hýskov pokoušela objekt získat do svého vlastnictví. Podařilo se jí to až po několikaletém vyjednávání v roce 2010, a to  bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nejprve v objektu probíhaly vyklízecí práce, následovala rekonstrukce střechy a v roce 2013, po rozhodnutí zastupitelstva obce, spatřil světlo světa návrh projektu na rekonstrukci domu s názvem „Spolkové a informační centrum Hýskov“. V březnu 2014 bylo požádáno  o dotaci. Od října 2014 již naplno probíhá rekonstrukce, na kterou obec získala dotaci z evropských fondů , zatím ve výši  3,9 mil. Kč z maximální výše dotace 6,7 mil. Kč, neboť se jedná         o přelomový projekt výzvy č. 83  , Oblast podpory 3.3 – Rozvoj venkova – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY . Díky výběrovému řízení, které vyhrála firma G&G Building s.r.o., Ostrava se náklady snížily téměř o 1 mil. Kč. Tím, že dojde ke stavebním úpravám a přístavbě objektu čp.183 změní se účel využití z rodinného domku na objekt občanské  vybavenosti, který bude sloužit konečným uživatelům obce jako komunitní a informační centrum.

V rámci projektu bude rekonstruován celý objekt, bude upravena zahrada, kde vyroste altán     s venkovním posezením, v areálu bude k dispozici 10 parkovacích míst včetně jednoho pro invalidy. V rekonstruovaném objektu čp. 183 v Hýskově vzniknou  reprezentativní prostory pro kulturní  a společenské dění v naší obci , ale i k prezentaci díla hýskovského rodáka,  spisovatele Františka Nepila. Touto rekonstruovanou  stavbou dáme místním spolkům, klubům, ale i návštěvníkům obce velkou příležitost rozšířit svoji činnost. Očekáváme, že zde budou organizována  různá životní výročí a jubilea , vítání občánků, posezení se seniory obce, svatby.  Prostory budou využívány k pořádání různých kurzů, kroužků, přednášek, ale    i  besed. Dále  k pořádání výstav a ostatních kulturních    a společenských aktiv.

Předpokládáme, že v objektu  bude  kultivovaně prezentováno dílo spisovatele Františka Nepila.

Co všechno tedy nabídne Spolkové a informační centrum Hýskov:

  • recepci
  • hlavní multifunkční sál
  • stálou expozici díla spisovatele Františka Nepila
  • dobovou expozice
  • velkou klubovnu s galerií
  • parkovací prostory
  • upravenou zahradu

Realizací tohoto projektu dojde k celkovému zatraktivnění dotčené lokality. Vybudováním kulturně-informačního, spolkového centra bude nejen místním občanům, ale i občanům okolních obcí nabídnuta možnost využívat volnočasových aktivit v rekonstruovaných prostorách areálu.