Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 9

Výpis z usnesení RO č. 9RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • záležitosti z předchozího jednání RO
 • informace ohledně připravované akce „Ukliďme Česko - Hýskov

Schválila:

 • vymáhání škody způsobené na stavbě chodníku ve výši 3.208,33Kč včetně DPH
 • nabídku na výrobu ocelových přejezdů za cenu 41.296,- Kč
 • návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení pro pozemek p. č. 321/13 v k. ú. Hýskov
 • vybudování výukového koutku na chodbě ve druhém patře ZŠ Hýskov
 • rozpočtové opatření č. 2 v předloženém znění
 • poskytnutí dotací pro rok 2019 z rozpočtu obce Hýskov pro kluby, spolky a sdružení dle přílohy č. 2 zápisu
 • navýšení rozpočtu příspěvku pro MŠ Ledňáček Hýskov v roce 2019 dle předloženého požadavku ředitelky 

Neschválila:

 •  proplacení faktury č. 818000719 ve výši 12.225,84 Kč
 •  uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Hýskov a Ing. Josefem Hlavničkou REKO 

Doporučila:

 • projednat a schválit nákup pozemku p.č. 982/79 v k.ú. Hýskov pro rozšíření ČS 1 do majetku obce Hýskov na nejbližším veřejném zasedání ZO
 • objednání běžné prohlídky mostů (3ks), lávky přes řeku Berounku a lávky přes železniční trať
 • projednat žádost o vyjádření k výstavbě komunikace (část páteřové komunikace Františka Nepila) na nejbližším VZZO a schválit variantu b
 • projednat a schválit finanční dotaci včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy pro FK Hýskov a SDH Hýskov (Rackové) na nejbližším veřejném zasedání ZO

Nedoporučila:

 • využití nabídky firmy DAS, Praha 4 ohledně právní ochrany pro Obce

Revokovala:

 • usnesení RO č. 7 bod D ze dne 20. 2. 2019