Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 8

Výpis z usnesení RO č. 8RADA OBCE HÝSKOV

 Vzala na vědomí:

 • záležitosti z předchozího jednání RO
 • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hýskov za rok 2018
 • Zprávu o provedené inventarizaci za rok 2018
 • Zprávu o provedení veřejnoprávní kontroly v ZŠ Hýskov
 • informaci ohledně získání dotace na výstavbu nové mateřské školy Hýskov
 • oznámení provozovatele KD o pořádání kulturní akce dne 16. 3. 2019

 Schválila:

 • Účetní závěrku příspěvkové organizace zřízené Obcí Hýskov – Základní školy Hýskov za rok 2018
 • Účetní závěrku příspěvkové organizace zřízené Obcí Hýskov – Mateřské školy Ledňáček Hýskov za rok
 • Hospodářský výsledek ZŠ Hýskov za rok 2018
 • Hospodářský výsledek MŠ Hýskov za rok 2018
 • uspořádání příměstského tábora ve spolkovém a informačním centu Hýskov
 • nákup bojleru pro MŠ Hýskov, typ OKCE 200L
 • Povodňový plán pro opravu vyústění MVE Hýskov
 • zapojení Obce Hýskov do questingových tras pro rok 2019
 • provedení podrobné kontroly v MŠ Ledňáček Hýskov dle zákona č. 255/2012 Sb.
 • úpravu vjezdu na pozemek k nemovitosti č. e. 204 za cenu uvedenou v nabídce firmy Stavitelství Kamínek (22.187,80 Kč)
 • proplacení faktury č. 190047 ve výši 4.964,50 Kč na úhradu opotřebeného čerpadla u č.p. 108 
 • termín, hodinu, program a místo konání VZZO (25. 3. 2019, 18:00 hodin)
 • žádost o výkopové povolení pro uložení el. přípojky do pozemku p.č. 922/1, 961/1
 • poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč Domovu pro seniory Centrum Na Verandě Beroun
 • poskytnutí obecního pozemku p.č. 965/2 pro parkování filmové techniky dle podmínek stanovených v OZV č. 2/2010

Doporučila:

 • předložit „Zprávu o provedení inventarizací za rok 2018“ ZO ke schválení.
 • dosypat povrch ulice Srázná recyklátem a vyzvat všechny, kdo mají na ulici stavební materiál k úklidu