Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 61

Výpis z usnesení RO č. 61Datum konání:
28.7.2021

RADA OBCE HÝSKOV

 

A) Schválila:

 •  pořízení ojetého vozu pro účely rozvozu jídel z budovy nové MŠ Ledňáček Hýskov, U Statku 777 do budovy MŠ Ledňáček Hýskov na adrese   Družstevní 204
 • malbu 5 - 10 motivů na fasádu MŠ Ledňáček Hýskov, U Statku 777 za celkovou cenu 50.000,- Kč
 • uzavření memoranda mezi společností Jižní statek s.r.o. se sídlem Praha 2, Trojická 1904/14,128 00 a obcí Hýskov v předloženém znění
 • organizační změnu v sekci technické čety, kde s účinností od 1. 8. 2021 vznikne pozice vedoucího pracovníka
 • Dodatek č. 6 pojistné smlouvy č. 0510579018 mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. a Obcí Hýskov v předloženém znění
 • Dodatek ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení el. zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOBS02_4121673360 v předloženém znění
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_SOBS01_4121824317 v předloženém znění
 • zábor obecního pozemku před domem v ulici Školní č. p. 142 v termínu 1. – 14. 8. 2021 z důvodu přistavení kontejneru při rekonstrukci střechy
 • zábor obecního pozemku na komunikaci K Jakubině před č.p. 518 v termínu 19. 7. – 19. 8. 2021 v rozsahu cca 1m x 25m z důvodu složení zámkové dlažby
 • rozpočtové opatření č. 7 v předloženém znění

B) Pověřila:

 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu memoranda mezi společností Jižní statek s.r.o. se sídlem Praha 2, Trojická 1904/14, 128 00 a obcí Hýskov  ve schváleném znění
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Dodatku č. 6 pojistné smlouvy č. 051057901 mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. a Obcí Hýskov ve schváleném znění
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Dodatku ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení el. zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 20_SOBS02_4121673360 ve schváleném znění
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_SOBS01_4121824317 ve schváleném znění

 C) Neschválila:

 • Smlouvu o spolupráci mezi společností Eurosignal Roháčova 263/23, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00 a Obcí Hýskov v předloženém znění
 • žádost o umístění dětských atrakcí v termínu 3. – 9. 8. 2021 na obecním pozemku o řeky z důvodu umístění drtičky

D) Doporučila:

 • projednat a schválit na dalším VZZO prodej části obecního pozemku p. č. 12/2 o celkové výměře 11 m2, a to včetně vyvěšení záměru prodat a vytvoření příslušných podkladů

 E) Souhlasí:

 • s podporou kulturních akcí pro veřejnost v rámci úhrady OSA ze strany obce

 F) Odložila:

 • opravu části komunikace vedoucí do chatové oblasti do dalšího roku a doporučuje zařadit tento výdaj do rozpočtu obce na rok 2022