Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 6

Výpis z usnesení RO č. 6Datum konání:
6.2.2019

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • informace ohledně omezení výstavy nových kanalizací v obci Hýskov

Schválila:

 • nabídku na zpracování dešťové kanalizace od firmy PROJEKTY IV CZ PLUS s.r.o. bez bodu 3) inženýrská činnost pro zajištění SP
 • poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč ZO ČSOP ROKYCANY
 • provedení výměny zásobníku teplé vody v KD Hýskov od firmy Thermoservis za cenu 23.683,- Kč vč. DPH
 • objednání hydrogeologického posudku od firmy CHALUPA GGS s.r.o. za cenu 15.500,- + DPH
 • uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6013590 Hýskov- úprava TS, kNN pro 45 parcel,v předloženém znění
 • vybudování přípojného místa (elekt. zařízení) na pozemku p.č. 321/13 v k.ú. Hýskov za předpokladu varianty z popisu a cenové nabídky 
 • nabídku zahradnictví Petra Křečka, na údržbu stromů a alejí v obci Hýskov za cenu max. 20 tis. Kč / rok
 • poskytnutí tělocvičny pro účely sportování dětí a to každou neděli od 15:00 – 16:00 hodin, bez poplatku

Doporučila:

 • projednat žádost SDH Hýskov o užití znaku obce na nejbližším VZZO

Neschválila:

 • vybudování  „posezení“ na pozemku p. č. 590/1 v k. ú. Hýskov z bezpečnostních důvodů

Jmenovala:

 • členem komise Kulturní komise obce paní Jitku Civínovou