Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 58

Výpis z usnesení RO č. 58Datum konání:
31.5.2021

RADA OBCE HÝSKOV

 Schválila:

 • Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 0201944719 společnosti ČEZ Prodej, a.s. v předloženém znění
 • cenovou nabídku společnosti JD Rozhlasy s.r.o., Horní Bečva 968, 756 57 týkající se sestavy solárních svítidel EV3 1230 S GPS klasik (včetně doplnění základní sestavy o Strada) v počtu 4 ks za celkovou cenu 144 840,- Kč včetně DPH
 • povolení nového vjezdu pro přístavbu garáže RD Pod Skalou 162, p.č. 352, 877/3 v k.ú. Hýskov na místní komunikaci p.č. 876/21 v k.ú. Hýskov
 • poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Kluk Hýskov (Berounská 164, 267 06 Hýskov) v rámci dotačního programu Poskytování dotací na sportovní činnost v obci Hýskov v roce 2021 v celkové výši 15 000,- Kč
 • Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu od společnosti Innogy. Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 pro odběrné místo EIC: 27ZG200Z0277348R N Krétě 183, 267 06 Hýskov s účinností od 8. 6. 2021 – produktová řada plyn Extra+ v předloženém znění
 • Smlouvu o dodávkách zemního plynu od společnosti ČEZ ESCO, a.s., pro odběrné místo 27ZG200Z0015249F – Kladenská 21 a 27ZG200Z0000859J – Na Břasích 206, 267 06
 • Smlouvu o dodávkách elektřiny od společnosti ČEZ ESCO, a.s., pro všechna odběrná místa Obce Hýskov v předloženém znění
 • přijetí finančního daru od v celkové výši 3 500,- na výsadbu širokolistého stromu/stromů v k.ú. Hýskov
 • pořízení tiskárny Brother L 35 50 do MŠ Ledňáček Hýskov v celkové výši 6 800,- Kč
 • zástupcem Obce Hýskov v MAS Mezi Hrady místostarostku Mgr. Pavlu Šimonovou
 • vypracování znaleckého posudku na komunikace v lokalitě U Statku z důvodu nutnosti zařazení vstupní ceny do majetku obce

 Pověřuje:

 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny  ze sítí NN č. 0201944719 společnosti ČEZ Prodej, a.s. ve schváleném znění
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou ke zpracování a podpisu Dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu od společnosti Innogy. Energie, s.r.o. ve schváleném znění
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou ke zpracování a podpisu Smlouvy o dodávkách zemního plynu od společnosti ČEZ ESCO, a.s. na následující 2 roky ve schváleném znění
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou ke zpracování a podpisu Smlouvy o dodávkách elektřiny od společnosti ČEZ ESCO, a.s. na následující 2 roky ve schváleném znění 

 Doporučila:

 • projednat a schválit žádost podanou Sportovním klubem tenistů Hýskov, z.s. o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Poskytování dotací na sportovní činnost v obci Hýskov v roce 2021 v celkové výši 78 000,- Kč na nejbližším VZZO

 Vzala na vědomí:

 • žádost o vysvětlení plánovaných změn na obecním p.č. 129/20, ke které byla přiložena petice k vyjádření nesouhlasu s realizací letního kina s 27 podpisy
 • rezignaci paní Ing. Kateřiny Burešové, na mandát zastupitele i na člena finančního výboru ke dni 26. 5. 2021
 •  informace týkající se přijímacího řízení do MŠ Ledňáček Hýskov