Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 57

Výpis z usnesení RO č. 57RADA OBCE HÝSKOV

A) Schválila:

 • výsledek výběrového řízení akce „Chodník v ulici Kladenská“ s nejvhodnější nabídkovou cenou uchazeče Pragotrade spol. s.r.o. v celkové výši 3 995 525,60 Kč
 • nákup herních prvků a mobiliáře na Sokolovnu dle předloženého plánku
 • cenovou nabídku na výrobu a montáž ocelových dvoukřídlých vrat včetně bezpečnostního kování R1 klika - klika do obecních garáží od pana Luboše Kameše v celkové výši 95 986,- Kč bez DPH za účelem zabezpečení vnitřních prostorů
 • vypracování PD včetně inženýringu a PDPS na úpravu Náměstí 5. května (podél III/1164) od pana Ing. Jana Rambouska v celkové výši 97.000,- Kč bez DPH
 • Smlouvu o výpůjčce mezi Středočeským krajem, Zborovská ul. č. 11, 150 21 Praha 5 a obcí Hýskov týkající se nájmu části p. č. 956/2 o celkové výměře 1 462 m2, který bude zabrán v souvislostí s realizací projektu „Chodník v ulici Kladenská“ na dobu dvou let od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2023
 • zadat zpracování výběrového řízení na akci Sportovní areál Hýskov – část multifunkční hřiště na Sokolovně společnosti EPP, s. r. o.
 • vypracovat poptávkové řízení na TDI na akci Chodník v ulici Kladenská
 • rozpočtové opatření č. 5 v předloženém znění

B) Vzala na vědomí:

 • podanou žádost o dotaci na realizaci projektu ,,Revitalizace plochy veřejného prostranství Františka Nepila“ - p.č. 331/109  prostřednictvím Portálu farmáře ve výzvě MAS č. 3, operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 u spolku MAS Mezi Hrady, z. s.
 • Zprávu o provedení prověrky BOZP/2021 ZŠ Hýskov včetně všech zmíněných závad
 • Smlouvu o úhradě testů za vyšetření na SARS – COV-2 metodou PCR pro žáky IV. B ZŠ Hýskov v období 4. 2021 – 30. 6. 2021, ohledně úhrady předpokládaných nákladů v celkové výši 31 850,- Kč
 • Zprávu o provedení prověrky BOZP/2021 MŠ Ledňáček Hýskov
 • navržený program VZZO konaného dne 31. 5. 2021 v SIC Františka Nepila v předloženém znění

C) Pověřuje:

 •  starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Smlouvy o výpůjčce mezi Středočeským krajem, Zborovská ul. č. 11, 150 21 Praha 5 a obcí Hýskov v předloženém znění

D) Souhlasí:

 • se zapojením Základní školy Hýskov, Školní 112, 267 06 Hýskov (IČ: 70980349), okr. Beroun do projekt Šablon III – OP VVV č. 3 výzvy č. 02_18_063 Šablony pro období 2021 – 2023 (od 1. 9. 2021)
 • s pořízením zvukového záznamníku pro účely zvukových nahrávek zastupitelstva obce Hýskov dle nově platného Jednacího řádu Zastupitelstva obce Hýskov
 • se zapojením příspěvkové organizace obce Mateřská škola Ledňáček Hýskov, okres Beroun do projektu ,,Obědy do škol ve Středočeském kraj IV.“ financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem

 E) Doporučila:

 • provést geodetické zaměření hranice předmětného pozemku
 • provést rozbor vody z Hýskovského potoka