Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 56

Výpis z usnesení RO č. 56Datum konání:
3.5.2021

RADA OBCE HÝSKOV

 

A) Schválila:

 • zadávací dokumentaci veřejné zakázky na akci „Chodník v ulici Kladenská“ v upraveném znění
 • CN společnosti Projekt IV CZ Plus s.r.o. na vypracování DSP na přemístění a rozšíření ČS1 v Hýskově v celkové konečné výši 168.000,- Kč
 • vypracování PD na úpravu návsi na základě studie zhotovené Ing. J. Rambouskem
 • CN na opravu odvodňovacích žlabů v ulicích Libinská a Dělnická od společnosti Strabag v celkové výši 74 938, 91,- Kč včetně DPH
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010117/VB/30, název stavby: Hýskov, K Lesíku, Sportovců – obnova NN, VN
 • pořízení nového automobilového vozu určeného k rozvozu jídel z nové MŠ v cenové relaci do 250.000,- Kč
 • využití finančních prostředků z pronájmu veřejného prostranství pro filmařské účely na doplnění herních prvků i mobiliáře na dětských hřištích a odpočinkových místech v k.ú. Hýskov

 B) Jmenuje:

 • členy hodnoticí komise pro otevírání obálek (Chodník v ulici Kladenská) v následujícím složení: Ing. Jan Rambousek, Ing. Petr Horský, Ing. Kateřina Burešová. Náhradníci: p. Jan Blahovec, pí Pavla Šimonová, pí Lada Pudhorocká

 C) Souhlasí:

 • s náhradnímu řešením likvidace splaškových vod pro objekt domova seniorů v podobě odpadní jímky o objemu 156, 25 m3 do doby rozšíření čerpací stanice ČS1 za podmínek uvedených v dodatku technické zprávy a v časovém rozmezí určeným pro vývoz 9:00 – 11:00
 • s dočasným záborem v ulici Na Vartě, č. p. 22/3 od 25.4.2021 z důvodu zateplení
 • s podáním námitek věci územního řízení spis. Zn. 66257/2020/VÝST vedené Městským úřadem Beroun, stavebním úřadem vůči Družstvu EUROSIGNAL, IČ 26461129 v zastoupení společností SITEL, spol. s r.o., IČ 44797320

D) Doporučila:

 • prověřit stížnost ve věci výstavby tělocvičny na pozemku p.č. 328/1 v k.ú. Hýskov a sousedního pozemku p. č. 58/1
 • zjistit dobu trvání záboru v ulici Na Vartě, č. p. 22/3
 • zaslat společnosti ČEZ žádost o informaci, zda je dostačující nechat kvůli možnosti přístupu k distribuční stanici BE_4625 Hýskov – Nad obcí dvířka na zaploceném pozemku p.č. 331/140 v k. ú. Hýskov odemčená, či zda je nutné je zcela odstranit

E) Pověřuje:

 • paní starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6010117/VB/30 ve schváleném znění  

F) Vzala na vědomí:

 • informace týkající se veřejného projednání návrhu ÚP Hýskov, které se uskuteční ve středu 2.6.2021 od 17:00 formou videokonference v prostředí Microsoft Teams pod odkazem https://www.obechyskov.cz/uzemni-plan.