Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 55

Výpis z usnesení RO č. 55Datum konání:
19.4.2021

RADA OBCE HÝSKOV

Schválila:

 • udělení plné moci k podání projektové dokumentace na stavební úřad pro předmětnou stavbu na předmětném pozemku
 • organizační změnu v sekci technické čety spočívající v rozšíření pracovních míst na čtyři
 • prezentaci na ¼ strany (120 mm x 45 mm) v celkové výši 7 505,- Kč bez DPH pro publikaci První pomoc není věda společnosti Červený kříž, Koněvova 2 660/141, Praha
 • CN p. Kameše na výrobu a montáž ocelové dveřní mříže 1,5m x 2,5m s povrchovou úpravou zinek v celkové výši 15 259,- Kč bez DPH
 • nájemní smlouvu s ČD, a.s. na p.č. 303/5, p.č. 303/26 a 303/28 o celkové ploše 60,7 m2 v předloženém znění
 • účetní závěrku za zdaňovací období 1.1.2020 – 31.12.2020 MŠ Ledňáček Hýskov v předloženém znění
 • převedení hospodářského výsledku MŠ Ledňáček Hýskov v částce 38 431,13,- Kč do rezervního fondu
 • účetní závěrku za zdaňovací období 1.1.2020 – 31.12.2020 ZŠ Hýskov v předloženém znění
 • převedení hospodářského výsledku ZŠ Hýskov v částce 149,83,- Kč do rezervního fondu
 • rozpočtové opatření č. 3 v předloženém znění

Souhlasí:

 • s ohlášením rekonstrukce chaty na pozemku 874/36 v k.ú.  Hýskov
 • s bezúplatným převodem NTB MŠ Ledňáček Hýskov

Doporučila:

 • požádat paní Kašovou o bližší informace a upřesnění její žádosti
 • zkonzultovat nabídku společnosti EcoLed na modernizaci veřejného osvětlení v obci se správcem VO
 • poptat výrobu a montáž dvoukřídlých vrat u obecních garáží ještě u dalších společností
 • ve věci připojení pozemku 874/41 na kanalizaci provést místní šetření

Pověřila:

 • paní starostku k podpisu nájemní smlouvy s ČD, a.s. ve schváleném znění 

Vzala na vědomí:

 • informaci o přijetí finančního daru ZŠ Hýskov od společnosti StillkingFilms s.r.o. v celkové výši 15.000 Kč
 • informace týkající se přípravy školy na otevření od 12.4.2021 ZŠ Hýskov
 • informace o průběhu vzdělávání v ZŠ Hýskov od 4.1. 2021 do 31.3.2021
 • informace týkající se termínu prověrky BOZP v ZŠ Hýskov, která proběhne dne 29.4.2021
 • navržený program VZZO konaného dne 3.5.2021 v KD Hýskov v předloženém znění