Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 54

Výpis z usnesení RO č. 54Datum konání:
8.4.2021

RADA OBCE HÝSKOV

 

Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání
 • výsledek hospodaření obce za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 zpracovaný Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem interního auditu a kontroly
 • zaslané vyrozumění vlastníka sousedního pozemku ohledně vyhodnocení vlastnické hranice mezi pozemky p.č. KN 305/6 a 309/22, 305/23
 • uzavření MŠ Ledňáček Hýskov v době letních prázdnin v termínu od 11. 7. 2021 do 15. 8. 2021
 • termín konání VZZO 3. 5. 2021 od 18:00 v KD Hýskov

Schválila:

 • CN na přesunutí autobusové zastávky ,,U Prefy“  od projektanta spolčenosti Ateliér Kprojekt v celkové výši 24 000,- Kč bez DPH
 • výběr dodavatele na základě doporučení hodnoticí komise na pořízení sekacího zařízení SPIDER od firmy Dvořák – svahové sekačky s.r.o. se sídlem Pohled 277 v celkové výši 899 998,00 Kč včetně DPH a uzavření kupní smlouvy, která byla již přílohou výběrového řízení
 • poskytnutí dotace SDH Hýskov v rámci dotačního programu Poskytování dotací na sportovní činnost v obci Hýskov“ v celkové výši 49 500,- Kč
 • zpracovávání obecního zpravodaje Hýskováček od společnosti Dalmat s.r.o.
 • FK Hýskov poskytnutí prostoru pro uložení trávy z hřiště v prostoru Kovářovy rokle

 Doporučila:

 • předložit k plné moci také příslušnou projektovou dokumentaci k předmětné stavbě
 • projednat projekt nástavby ZŠ na nejbližším VZZO
 • projednat přijetí dotace ze Středočeského kraje na PD nástavby ZŠ + bezbariérovost ve výši 525 000,- Kč na nejbližším VZZO
 • opakovaně urgovat termín opravy Kladenské na KSÚS
 • realizovat schůzku v náhradním termínu s investorem (dům pro seniory), a to dne 19.4.2021 od 15:00
 • zaslat společnostem poptávku na vytvoření PD pro provedení stavby na rozšíření ČS1 s termínem doručení do 30. 4. 2021
 • projednat požadované vyjádření k realizaci vrtané studny na p.č. 586/27 na MěÚ Beroun, odboru výstavby
 • poptat možnost opravy 2. vrat obecních garážích, včetně zabezpečovacího zařízení

 Souhlasí:

 • s navrženou opravou chyby v katastru mezi předmětnými pozemky dle předloženého geometrického zaměření
 • s trasou závodu L´Etape Czech Republic by Tour de France v obou odsouhlasených termínech (5. 6. 2021 nebo 28. 8. 2021)
 • s prominutím úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Ledňáček za měsíc březen

 Pověřila:

 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Kupní smlouvy na sekací zařízení SPIDER od  firmy Dvořák – svahové sekačky s.r.o. se sídlem Pohled 277 v celkové výši 899 998,00 Kč včetně DPH