Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 52

Výpis z usnesení RO č. 52Datum konání:
8.3.2021

RADA OBCE HÝSKOV

 

Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání
 • informaci o zahájení stavby BD Výhledy Hýskov společností Emipa Real Invest a.s. dne 12.3.2021 

Doporučila

 • prověřit možnost změny stavby MŠ před jejím dokončením v souvislosti s úpravou umístění dětského hřiště na MěÚ v Berouně - Odbor výstavby
 • projednat návrh Kupní smlouvy Výhledy Hýskov na nejbližším VZZO
 • kontaktovat Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor školství a informovat se ohledně spádovosti pro druhostupňové hýskovské žáky
 • žadateli předložit starostce obce Plnou moc pouze k jednotlivým dílčím úkonům k zajištění přehledu akce
 • oslovit majitele nemovitostí a zajistit tak darovací smlouvy a jejich znění ve věci nesouhlasného stanoviska umístění podélného parkovacího stání na chodníku
 • zkontrolovat a projednat celou záležitost týkající se projektu nástavby ZŠ nad novou MŠ se všemi zastupiteli
 • pozvat zástupce společnosti Jižní Statek s.r.o. na další jednání RO
 • provést místní šetření ve věci hranic pozemků 937/1, 105/3 a 937/3
 • provést místní šetření na hranicích pozemků č.116/2 a 953/1
 • vyžádat si přílohu k č.j. 460/2021
 • svolat schůzku všech dotčených a nabídnout součinnost SVJB, Na Břasích 98, při odstraňování materiálu ze stavby
 • kontaktovat místního projektanta ve věci PD bezbariérového přístupu na OÚ
 • vytvořit poptávku na vypracování PD na rozšíření ČS1

Revokovala:

 • usnesení č. 7 ze zápisu RO č. 48 ze dne 11.1.2021, ve kterém bylo schváleno pořízení workoutové sestavy California WO 0101–17 ks v rámci nadační akce od společnosti Colmex s.r.o. za celkovou cenu  119 000 Kč
 • usnesení č. 1G ze zápisu RO č. 46 ze dne 23.11.2020, ve kterém bylo schváleno pořízení prvků na dětské hřiště u ZŠ od společnosti Artos sport s.r.o. na základě zaslané nabídky

Schválila:

 • pořízení workoutové sestavy v celkové výši 83.570 Kč (včetně zabetonování a instalace), posilovacího zařízení hrudníku v celkové výši 37.500 Kč (včetně zabetonování a instalace) a odpovídajících dopadových ploch prorůstajícím tartanem ve výši 766 Kč/m2 včetně práce od společnosti Portos servis s.r.o.
 • zadávací dokumentaci veřejné zakázky na pořízení sekacího zařízení SPIDER firmou EPP s.r.o. v upraveném znění
 • cenovou nabídku na organizaci výběrového řízení na akci „Chodník v ulici Kladenská“ od společnosti EPP s.r.o. ve výši 18.150 Kč v předloženém znění
 • navržený program VZZO v předloženém znění a změnu termínu konání tohoto VZZO na 29.3.2021 v 18:0 v KD Hýskov
 • žádost o povolení zvláštního užívání silnice III/1164 (Berounská) v k.ú. Hýskov v termínu 14.-16.5.2021 v předloženém znění
 • objednávku vonných sáčků z chráněné dílny od společnosti BONA Helpo s.r.o. v celkové výši 1.000 Kč včetně DPH
 • pořízení herních prvků od společnosti Portos servis s.r.o. v celkové výši 183. 250 Kč včetně DPH a dopadové plochy – prorůstající tartan za celkovou cenu 54. 386 Kč včetně DPH
 • navrácení neoprávněně vyúčtovaných částek za připojení na splaškovou kanalizaci
 • uvedený postup v záležitosti právního zastoupení obce v procesním jednání, a to včetně výše poskytnutých služeb celkem za 20.000 Kč bez DPH v předloženém znění
 • možnost online projednání návrhu ÚP po připomínkování za celkovou cenu do 15.000 Kč bez DPH
 • nákup pianina pro MŠ Hýskov za celkovou cenu 18.000 Kč bez DPH

Jmenuje:

 • členy hodnoticí komise veřejné zakázky na pořízení sekacího zařízení SPIDER

Neschválila:

 • podepsání Plné moci v předloženém znění
 • nabídku vrbových staveb

Odkládá:

 • žádost o připojení domova seniorů na splaškovou kanalizaci 

Souhlasí:

 • s rekonstrukcí aleje Stradonice/Hýskov
 • se záměrem „Zřízení vodovodní přípojky a nové domácí čističky odpadních vod s vypouštěním u stávajícího objektu (RD)“ v lokalitě, kde není možné napojení na kanalizační řad