Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 51

Výpis z usnesení RO č. 51Datum konání:
22.2.2021

RADA OBCE HÝSKOV

 

 Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání
 • informaci o obsolenci usnesení týkajícího se rezignace paní I. Týlové na mandát člena zastupitele obce Hýskov ke dni 1.2.2021 přijatého na jednání Zastupitelstva obce Hýskov konaného dne 8.2.2021
 • informaci o ponechání si tel. čísla paní I. Týlovou na základě jejího písemného vyjádření
 • přeposlání Kupní smlouvy Výhledy Hýskov právnímu zástupci obce ke kontrole
 • informaci o dalším společném postupu dotčených obcí ve věci Smlouvy o spolupráci při zajištění plnění povinné školní docházky v jiné obci
 • informace týkající se historické naučné stezky a dalších návrzích zařazených do projektu KPRO
 • informace o termínu konání VZZO dne 22.3.2021

 Souhlasí:

 • s výběrem nábytku do nové MŠ dle požadavků paní ředitelky MŠ 
 • s trasou přes k. ú. Hýskov závodu horských kol v rámci seriálu KOLO PRO ŽIVOT konaných dne 8. 5. 2021

Schválila:

 • uzavření Smlouvy o sdružených dodávkách plynu č. 0201835839 se společností ČEZ, p.č. 328/25
 • vypracování výběrového řízení na zhotovení PD na přesunutí autobusové zastávky „U Prefy“
 • změnu v dotaci Mikroregion Hudlicko na: kontejner na sklo – 3ks, kontejner na papír – 7ks, velkoobjemový kontejner s odklopnou střechou na velkoobjemový odpad  (12m3) – 2ks
 • poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Poskytování dotací na sociální činnost v obci Hýskov v roce 2021“ Charitě Beroun ve výši 10.000,- Kč
 • poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Poskytování dotací na sociální činnost v obci Hýskov v roce 2021“ společnosti Dobromysl ve výši 25.000,- Kč
 • poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Poskytování dotací na sportovní činnost v obci Hýskov v roce 2021“ Tenisové škole ve výši 10.000,- Kč
 • pronájem prostranství společnosti OKKO Production o celkové výměře 2010 m2 v termínu 2. - 25. 2. 2021
 • oslovení společnosti EPP s.r.o. ohledně zaslání CN na zpracování výběrového řízení na akci „Chodník v ulici Kladenská“
 • pořízení automatického kávovaru v cenové relaci do 20.000,-Kč

 Doporučila:

 • oslovit místního projektanta ohledně vizualizace nového objektu MŠ (barva fasády)
 • projednat změnové listy (nová MŠ, TV, komunikace) včetně dodatků SoD na nejbližším VZZO
 • projednat návrh Střednědobého výhledu obce Hýskov na nejbližším VZZO, a to včetně zveřejnění na úřední desce obce
 • projednat CN společnosti Pytlík v KPŽP
 • pozvat na své příští zasedání projektanta nástavby nové ZŠ ke konzultaci projektové dokumentace této nástavby
 • kontaktovat majitele ulice Luční a vyzvat ho k úpravě povrchu 
 • poptat možnost pořízení venkovní turistické mapy přes spolek Berounsko z.s., kde je obec členem
 • poptat společnosti zajišťující mobilní rozhlas o zaslání CN na tuto službu

Pověřila:

 • paní starostku V. Šmolcnopovou k podpisu předložené Smlouvy o sdružených dodávkách plynu č. 0201835839 se společností ČEZ ve schváleném znění
 • paní starostku Veroniku Šmolcnopovou k vyzvednutí nového tel. čísla ve společnosti O2

 Odkládá:

 • rozhodnutí o pronájmu obecního pozemku za účelem vybudování ZOO/naučného koutku, a to do doby doručení stavebního povolení staveb na předmětném pozemku

 Jmenuje:

 •  paní Moniku Svobodovou a pana Jakuba Janduru mezi členy KPŽP