Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 5

Výpis z usnesení RO č. 5Datum konání:
23.1.2019

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • informaci o konání zápisu děti do 1. třídy ZŠ, který proběhne 11. 4. 2019 v době od 14-18 hodin

Schválila:

 • poskytnutí finančního daru Českému svazu včelařů, z.s., ve výši 2000 Kč
 • provedení výběrového řízení na stavbu „Oprava lávky přes železnici“ od EPP s.r.o.
 • poskytnutí finančního daru ve výši 3000,- Kč Klubu Zvonek – sdružení zdravotně postižených z. s.
 • platový výměr pro ředitelku ZŠ Hýskov dle předloženého návrhu
 • provedení protihlukové příčky v MŠ Hýskov
 • zábor pozemku p. č. 929/8 v k. ú. Hýskov za účelem parkování filmové techniky dne 2. 2019. Zábor 300 m2. Cena dle OZV č. 2/2010 je 10 Kč/m2
 • zadat zpracování žádosti o dotaci z MMR ČR na pořízení územně plánovací dokumentace 
 • termín i konání veřejného zasedání ZO, které proběhne ve středu 30.1.2019 od 18: 00 hodin
 • rozpočtové opatření č. 1 v předloženém znění

 Doporučila:

 • projednat žádost o koupi pozemků p. č. 856/1, 853 a 851 v k.ú. Hýskov na nejbližším veřejném zasedání ZO
 • ponechat odměny členů zastupitelstva obce ve výši, která byla schválena na ustavujícím zasedání dne 10.2018

Neschválila:

 •     prodej pozemků p. č. 856/1, 853 a 851 v k. ú. Hýskov

Jmenovala:

 • zástupcem obce (zřizovatele) ve školské radě paní Ladu Pudhorockou a slečnu Veroniku Šmolcnopovou
 • členem komise pro rozvoj obce paní Jitku Civínovou
 • další členy komise pro životní prostředí: Kateřinu Jiralovou, Jitku Jonášovou, Martina Petera a Václava Menzu