Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 48

Výpis z usnesení RO č. 48



Datum konání:
11.1.2021

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání
 • oznámení společnosti VAK Beroun o výši Regionální ceny vody platné od 1. 1. 2021
 • informaci o neuhrazení poplatků za ŠD za 2 žáky docházející do ZŠ
 • upozornění na absenci přechodů v obci, viz informace zaslané od paní ředitelky ZŠ Hýskov

Souhlasí:

 • se stavbou investora ČEZ Distribuce, a.s. na akci: HÝSKOV_Nad Sokolovnou_č.parc. 331/18, včetně uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB v předloženém znění
 • s navrhovaným záměrem na pozemku p. č. 13 – Stavební úpravy rodinného domu čp. 47, ulice Prostřední, 267 06 Hýskov
 • se se stavbou investora ČEZ Distribuce, a.s. na akci: HÝSKOV_K Lesíku, Sportovců_obnova VN, NN, včetně uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB v předloženém znění s trasou akce L’Etape Czech Republic by Tour de France přes Obec Hýskov a zároveň s umístěním fanouškovského místa dne 5. 6. 2021


Schválila:

 • poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč organizaci Český svar včelařů, z.s., základní organizace Nižbor z rozpočtu Obce Hýskov pro rok 2021
 • pořízení workoutové sestavy CALIFORNIA WO 0101 - 17 ks v rámci nadační akce od společnosti Colmex s.ro. za celkovou cenu 119.990 Kč
 • rozpočtové opatření č. 1 v předloženém znění

Doporučila:

 • projednat postup vymáhání nedoplatku za ŠD s právním zástupcem obce