Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 47

Výpis z usnesení RO č. 47Datum konání:
7.12.2020

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání
 • doplněné podrobnosti ve schválené Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti, včetně kalkulace na rok 2021 mezi Obcí Hýskov
  a Středočeském kraji
 • záležitost přemístění autobusové zastávky ,,U Prefy“
 • informace o fungování ZŠ Hýskov v době distanční výuky
 • úpravu návrhu Plánovací Smlouvy mezi obcí Hýskov a společností Projekt Hýskov s.r.o.

Schválila:

 • změnu nastavených podmínek společnosti Dimatex CS, spol. s r.o. o snížení nájemného na 1000 Kč/ rok za 1 kontejner sběr textilu
 • prominutí nájemného KD pouze za dobu uzavření restaurací v období od 14. 10. 2020 do 3. 12. 2020
 • PD na stavbu přeložení NN Hýskov ulice Sportovců čp. 320 – IV-12-6027298 v předloženém znění
 • PD na stavbu přeložení NN na stavbu Hýskov ul. Družstevní čp. 155 – IV-12-6027184 v předloženém znění
 • Smlouvu o zřízení VB mezi Obcí Hýskov a společností ČEZ Distribuce, a.s. pod č. IV-12-6025507/VB/1 v předloženém znění
 • Smlouvu o zřízení VB mezi Obcí Hýskov a společností ČEZ Distribuce, a.s. pod č. IV-12-6025429/VB/1 v předloženém znění
 • Smlouvu o připojení elektrického odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 20 _SOP_01_4121728069 mezi Obcí Hýskov a společností ČEZ Distribuce, a.s.
 • CN na výrobu a montáž ocelových mříží včetně kování na dveře kanceláře poplatků v celkové výši 18.446 Kč bez DPH
 • odměnu pro ředitelku ZŠ Hýskov v předloženém znění
 • navržený program VZZO v předloženém znění
 • CN v celkové výši 65.000 Kč na opravu a repasi, včetně 5-ti leté záruky na kuchyňského robota do školní jídelny
 • odměnu pro ředitelku MŠ Ledňáček Hýskov v předloženém znění
 • vnitřní předpis č. 1/2020 v předloženém znění
 • podání žádosti o dotaci z MMR na vybudování víceúčelového hřiště na pozemku p. č. 130/61, 8 DT 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.

Nedoporučila:

 • projednávat nepřipravený Jednací řád ZO při nejbližším VZZO

Doporučila:

 • projednat Dodatek č. 13 k Provozní Smlouvě mezi Obcí Hýskov a V.A.K. Beroun a.s. při nejbližším VZZO