Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 46

Výpis z usnesení RO č. 46Datum konání:
23.11.2020

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání
 • informace ohledně PD na stavbu „Hýskov – komunikace v ul. Sportovců“
 • informace ohledně zahájení řízení ,,Novostavba domu pro seniory“

Schválila:

 • pořízení prvků na dětské hřiště u ZŠ Hýskov od společnosti ARTOS SPORT s.r.o. na základě zaslané nabídky
 • Smlouvu o zřízení VB na části pozemku p. č. 331/39 pod č. 1277/273/2020 mezi Obcí Hýskov a společností ČEZ Distribuce a.s. v předloženém znění
 • vyhlášení dotačního programu pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce Hýskov pro rok 2021 na sportovní, kulturní a sociální činnost v upraveném znění
 • návrh rozpočtu MŠ pro rok 2021 v předloženém znění
 • návrh rozpočtu ZŠ pro rok 2021 v předloženém znění
 • podání žádosti o dotaci z MMR DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací
 • administraci podání žádosti o dotaci z MMR DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací od společnosti EPP s.r.o. v celkové výši 45.000 Kč
 • aktualizaci Řádu veřejného pohřebiště Hýskov v předloženém znění
 • rozpočtové opatření č. 11 v předloženém znění
 • žádost ředitelky MŠ o uzavření MŠ Ledňáček Hýskov v době vánočních prázdnin,
  a to od 23. 12. 2020 do 4. 1. 2021 za předpokladu předchozího průzkumu mezi ZZ
 • Dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti v předloženém znění
 • CN od společnosti HPN projekt s.r.o. na zpracování aktualizace pasportu MK v celkové výši 43.560 Kč včetně DPH

 Doporučila:

 • návrh rozpočtu obce Hýskov pro rok 2021 projednat a schválit na nejbližším VZZO
 • projednat s provozovatelem VAK Beroun současné zatížení ČS1 a na základě výsledku vydat /nevydat souhlas s připojením Domu pro seniory na splaškovou kanalizaci Obce Hýskov