Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 45

Výpis z usnesení RO č. 45Datum konání:
12.11.2020

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání

Schválila:

 • plán inventur na rok 2020 v předloženém znění
 • CN za PD na rekonstrukci budovy OÚ od pana Ing. Pavla Lešuka v celkové výši 89.700 Kč včetně DPH (rozšíření budovy OÚ Hýskov o bezbariérový přístup včetně výtahu)
 • žádost společnosti Projekt Hýskov s.r.o. o připojení na MK a splaškovou kanalizaci pro pozemky 920/1, 920/8 a 920/9 za předpokladu úhrady stanoveného poplatku
 • předložený projekte dešťové kanalizace v lokalitě , Za Brankou“

Neschválila:

 • odměnu bývalé ředitelce MŠ Ledňáček Hýskov, z důvodu zjištěných nesrovnalostí v předané agendě
 • jmenování nových členů do KPŽP bez předchozího projednání s předsedou a komisí

Uložila:

 • starostce zajistit hladký průběh inventarizace majetku obce za rok 2020 v souladu se schváleným plánem inventur pro rok 2020

Doporučila:

 • projednat a schválit nákup pozemku p. č. 326/32 o výměře 67 m2 na nejbližším VZZO

 • projednat žádost o odkup části pozemku p. č. 590/29 na nejbližším VZZO, včetně vyvěšení záměru obce prodat

Přijala:

 • finanční dar ve výši 50.000 Kč na podporu dětského hřiště u ZŠ Hýskov