Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 42

Výpis z usnesení RO č. 42Datum konání:
30.9.2020

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu 29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR, pod ID 298D228008883 v celkové výši 19.987.100,00 Kč včetně doručených podmínek na výstavbu tělocvičny
 • zápis z jednání KPRO
 • zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hýskov za rok 2020

Schválila:

 • rozpočtové opatření č. 8 v předloženém znění
 • rozšíření pro využití poskytnuté dotace Klubu seniorů Hýskov za účelem podpory činnosti klubu – pouze na nákup potřeb na vánoční výrobu s dětmi
 • uzavření Smlouvy č. 1263M/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020 v předloženém znění

Jmenovala:

 • zástupce zřizovatele ve školské radě ZŠ Hýskov radní paní Ladu Pudhorockou a slečnu Veroniku Šmolcnopovou

Neschválila:

 • nabídku od Ing. Mikulové na zpracování žádosti o dotaci na pořízení mobiliáře či pořízení a rekonstrukci veřejného osvětlení
 • pořízení vánočního osvětlení od společnosti MV ENERGY s.r.o.
 • poskytnutí finančního příspěvku na  propagaci obce na sociálním autě VČELKA Senior Care

Odložila:

 • žádost o povolení vjezdu na MK společnosti Projekt Hýskov s.r.o.

 Doporučila:

 • vyhlásit poptávkové řízení na zpracovatele pasportu místních komunikací