Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 40

Výpis z usnesení RO č. 40Datum konání:
31.8.2020

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání
 • připravovaný program jednání VZZO

Schválila:

 • výběr zhotovitele pro terénní úpravy lokality 2 při projektu Revitalizace zeleně II. etapa společnost OK GARDEN s.r.o. za nabídkovou cenu 312.854,58 Kč včetně DPH
 • uzavření Smlouvy o pronájem nebytových prostor v ZŠ a OÚ Hýskov, pro účely pořádání zájmových kroužků pro děti mezi Obcí Hýskov a příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Beroun v předloženém znění
 • Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. 20_SOP_01_4121686525 v předloženém znění
 • rozpočtové opatření č. 7 v předloženém znění
 • cenovou nabídku společnosti ENVIPARTNER s.r.o. na zhotovení aktualizace povodňového plánu pro obec Hýskov za celkovou nabídkovou cenu 15.000 Kč bez DPH
 • platový výměr ředitelky MŠ Hýskov v předloženém znění
 • Dodatek č. 1 k čj. 09/2020 ke Školnímu řádu a Dodatek č. 1 11/2020 k vnitřnímu řádu Školní družiny v předloženém znění
 • návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Hýskov a CETIN a.s. Praha v předloženém znění

Doporučila:

 • projednat a schválit odkup pozemku p. č. 864 v k. ú. Hýskov v ulici Libinská na nejbližším VZZO
 • projednat nabídku na odkup pozemků 193/10,341/3 a 947/5 při nejbližším VZZO

Přijala:

 • dotaci v celkové výši 1.784,000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova pod evidenčním číslem žádosti FOV/OBV/042739/2020, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy

Neschválila:

 • žádost o povolení a zřízení dočasného vjezdu těžké techniky na pozemek p. č. 127/2 ve vlastnictví obce Hýskov

Souhlasí:

 • se záměrem uložení kabelového vedení částečně v pozemku p. č. 941/1 pro akci Nižbor, Stradonice č. p. 608/6 IV-12-6026819, včetně uzavření Smlouvy o smlouvě o zřízení VB