Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 39

Výpis z usnesení RO č. 39Datum konání:
3.8.2020

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání
 • informaci o registraci akce ,,Výstavba TV pro MŠ a ZŠ Hýskov“.
 • informace o prodloužení poskytnutí dotace na Územní plán obce do 31. 10. 2021
 • předanou petici proti plánované výstavbě v ulici K Jakubině
 • zaslané informace o výuce v ZŠ ve speciálním režimu
 • informace o plánované akci ,,Pesťofest“ dne 29. 8. 2020
 • informace o plánovaném uspořádání charitativní akce na fotbalovém hřišti dne 15. 8. 2020

Schválila:

 • Návrh Smlouvy č. 4121673360 mezí Obcí Hýskov a společností ČEZ distribuce a.s. ohledně zřízení odběrného místa MŠ a přístavba tělocvičně, U Statku – parc.č. 328/20 v k.ú. Hýskov
 • Dodatek č. 1 mezi Obcí Hýskov a společností REMA Systém, a.s. v předloženém znění
 • poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2020 paní Michaele Berkové ve výši 15.000 Kč na sportovní a rekreační činnost dětí v Hýskově
 • cenovou nabídku od správkyně webu školy ve výši 14.900 Kč z důvodu úpravy přístupnosti stránek
 • rozpočtové opatření č. 6 v předloženém znění
 • pořadí a výběr zhotovitele PD pana Luboše Benedy na projektovou i prováděcí dokumentaci na přístavbu ZŠ nad novou budovu MŠ Hýskov v celkové nabídkové ceně včetně DPH 840.950,00 Kč

Odsouhlasila:

 • napojení pozemku parc. č. 920/6 a 920/7 na místní komunikaci na základě žádosti č. 515/2020
 • umístění elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. na parc. č. 941/1 dle přílohy
 • zřízení domácí čističky odpadních vod na pozemku parc.č. 173 v k. ú. Hýskov v ulici K Nádržce, jelikož v této lokalitě není technicky možné připojení domu na kanalizaci
 • bezplatné umístění reklamní přenosné cedule stánku Občerstvení U Splavu Hýskov