Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 36

Výpis z usnesení RO č. 36Datum konání:
28.5.2020

RADA OBCE HÝSKOV

Schválila:

 • vypracování pasportizace objektu KD – PBŘ stavby od společnosti TUSAN s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu 23.232 Kč včetně DPH
 • vypracování technické studie na PD na stavbu chodníků v ulici Zabranská od společnosti Ing. Libor Křižák za celkovou nabídkovou cenu 40.000 Kč včetně DPH
 • proplacení faktury č. 9/2020 a 11/ 2020 za opravu vozidla Multikar
 • zapojení MŠ Ledňáček Hýskov do projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji III.
 • poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hýskov 2020 ve výši 20.000 Kč Mysliveckému spolku Kluk Hýskov, včetně uzavření Veřejnoprávní smlouvy
 • konání soukromé akce, za předpokladu dodržení doby nočního klidu od 22:00 -6:00 hod. dle OZV č. 1/2016 o nočním klidu obce Hýskov
 • pokácení 4 smrků na pozemku p.č. 874/168 v k.ú. Hýskov z důvodu napadení stromů kůrovcem – bezpečnostní opatření
 • společnosti DNA, production s.r.o. pronájem veřejného prostranství dne 6. 2020 v rozsahu uvedeném žádosti
 • stavební zábor – lešení v prostoru chodníku/vozovky z důvodu zateplení domu čp. 88 v ulici Prostřední, Hýskov

Neschválila:

 • uzavření Smlouvy o provádění servisních prací mezi Obcí Hýskov a společností EMPEMONT s.r.o.

Přijala:

 • rezignaci paní Kateřiny Jiralové na členství v KPŽP

Vzala na vědomí:

 • prověrku BOZP v MŠ Ledňáček Hýskov
 • informaci ohledně snížení úplaty za měsíc květen v MŠ Ledňáček Hýskov

Doporučila:

 • žádost společnosti IRNA s.r.o. důkladně projednat na VZZO
 • projednat žádost o poskytnutí dotace FK Hýskov na nejbližší VZZO, v případě schválení uzavřít veřejnoprávní smlouvu