Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 33

Výpis z usnesení RO č. 33Datum konání:
15.4.2020

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání
 • informace o konání VZZO
 • žádost předsedkyně FV

Schvaluje:

 • Smlouvu o dodávce vody č. 21117574 včetně platebního kalendáře v předloženém znění
 • vypsání konkurzu na ředitele/ředitelku Mateřské školy Ledňáček Hýskov
 • Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Hýskov a Stř. krajem ohledně pozemku p. č. 956/2 o výměře 36.369 m2 ostatní plocha – silnice v k.ú. Hýskov, z důvodu trvalého zabrání v souvislosti se stavbou ,,Výstavba chodníku v ulici Kladenská v k.ú. Hýskov
 • Dodatek č. 5 Smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti obcí Hýskov a Nižbor mezi Obcí Hýskov, Obcí Nižbor a společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY a.s. v předloženém znění
 • rekonstrukci VDJ Hýskov na poz.p.č. 660/3 a st.517 bez připomínek
 • prominutí nájemního za pronájem nebytových prostor v KD Hýskov společnosti 2MP s.r.o. po dobu trvání nouzového stavu (uzavření objektu)
 • výkopové povolení z důvodu přeložky kNN IZ-12-6001259 v ulici Nad Sokolovnou p.č. 331/39 v k.ú. Hýskov

Souhlasí:

 • s předloženou změnou provozních hodin pro veřejnost České pošty, sp. na pobočce v obci Hýskov

Doporučuje:

 • předložit Návrh Smlouvy o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti ke schválení ZO na jeho nejbližším jednání