Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 32

Výpis z usnesení RO č. 32Datum konání:
18.3.2020

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání

Schválila:

 • trasy v katastru obce Hýskov pro závody horských kol v rámci seriálu KOLO PRO ŽIVOT 2020
 • poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč  Lince bezpečí z.s.
 • zakoupení automatického změkčovače vody WMK BNT 650 za cenu 14.399,- Kč vč. DPH
 • objednání PD na VO v ulici Budovatelská od firmy ELVITECH s.r.o.
 • zhotovitele „Rekonstrukce místní komunikace ulice Školní v k.ú. Hýskov“ firmu Silnice Chmelíř s.r.o.
 • částku ve výši 16.293,30 Kč na opravu havarijního stavu prostor v MŠ
 • předloženou zadávací dokumentaci od firmy EPP, s.r.o. na služby „ZŠ Hýskov – zpracování projektové dokumentace a inženýring“
 • termín, hodinu, program a místo konání VZZO (30.3.2020, 18:00 hodin, Spolkové a informační centrum Hýskov)
 • rozpočtové opatření č. 3 v předloženém znění

Neschvaluje:

 • z bezpečnostních důvodů a složitých technických podmínek zásah do pozemku p.č. 127/2 v k.ú. Hýskov
 • požadavek Probační a mediační služby, Beroun na vykonání OPP v katastru obce Hýskov

Doporučuje:

 • projednat a neschválit žádost o odkup pozemku p.č. 309/33 v k.ú. Hýskov na nejbližším veřejném zasedání ZO
 • projednat a schválit Smlouvu o bezúplatném převodu věcí movitých na nejbližším veřejném zasedání ZO

Ukládá:

 • předsedovi KPŽP předložit seznam občanů, kteří si zakoupili sudy na vodu na dotaci od obce a dále o předložení všech podepsaných čestných prohlášení