Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 30

Výpis z usnesení RO č. 30Datum konání:
19.2.2020

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání
 • záležitosti uvedené v bodu 18 zápisu

Schválila:

 • opravu vzduchotechniky v kuchyni MŠ Ledňáček Hýskov za cenu 800 Kč na dle předloženého požadavku
 • poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč pro domov seniorů CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN z rozpočtu Obce Hýskov
 • poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Poskytování dotací na kulturní činnost v obci Hýskov v roce 2020 Klubu seniorů Hýskov v celkové výši 35.000 Kč, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy
 • poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Poskytování dotace na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti v roce 2020 Dobromysl, z. ú. v celkové výši 25.000 Kč, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy
 • cenovou nabídku pana Ing. Martina Kučery na TDI stavby rekonstrukce chodníku a zdi v ulici Nová
 • rozpočtové opatření č. 2 v předloženém znění
 • účetní závěrku ZŠ Hýskov za rok 2019
 • převedení hospodářského výsledku ZŠ Hýskov za rok 2019  ve výši 2.782,19 Kč do rezervního fondu
 • účetní závěrku MŠ Ledňáček Hýskov za rok 2019
 • převedení hospodářského výsledku MŠ Ledňáček Hýskov za rok 2019 ve výši 1 715,85 Kč do rezervního fondu
 • uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi Obcí Hýskov a Regionální radou soudržnosti Střední Čechy v předloženém znění
 • nákup sanitární a opravené stavební buňky pro technickou četu Hýskov za celkovou cenu 360.096 Kč včetně DPH

Neschválila:

 • uzavření předloženého návrhu Smlouvy mezi obcí Hýskov a družstvem EUROSIGNÁL
 • prezentaci obce v omalovánkách Českého červeného kříže, viz nabídka

Doporučila:

 • projednat žádost o koupi pozemku č. j. 207/2020 na jednání Zastupitelstva obce Hýskov
 • projednat Plánovací smlouvu mezi Obcí Hýskov a paní Martou Šedovou na dalším zasedání Zastupitelstva Obce Hýskov

Jmenovala:

 • členy výběrové komise pro VŘ rekonstrukce komunikace v ulici Školní a to: pana Ing. Jana Rambouska, prof. Mgr. Vratislava Doubka Ph.D., Moniku Svobodovou. Jako náhradníky: Lada Pudhorocká, Jan Blahovec, Veronika Šmolcnopová