Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 3

Výpis z usnesení RO č. 3Datum konání:
17.12.2018

RADA OBCE HÝSKOV

 

Schválila:

 • vyplacení mimořádné odměny ředitelce ZŠ Hýskov v požadované výši. Odměna bude vyplacena z prostředků KÚ
 • využití částky ve výši 5.082,- Kč na nákup váhy do školní jídelny, částka bude použita z finančních prostředků ŠJ
 • navržené termíny pro konání VZZO v roce 2019
 • navýšení rozpočtu pro ZŠ Hýskov o částku 17.500,- Kč (GDPR – nepředpokládané výdaje v roce 2018)
 • provedení plynovodní přípojky pro pozemek p. č. 88/11 v k.ú. Hýskov za předpokladu, že nebude narušen harmonogram stavby chodníku v ulici Na Krétě
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. Hýskov č. parc. 88/14 – smyčka kNN; IV – 12 – 6023777
 • rozpočtové opatření č. 14 v předloženém znění
 • nabídku firmy ACCON na zpracování a podání žádosti o dotaci z MMR k projektům – oprava Školní, tělocvična u MŠ a multifunkční hřiště (Sokolovna) v předloženém znění

Doporučila:

 •    1. prodej pozemků p. č. 590/36 a 590/37 v k. ú. Hýskov projednat na nejbližším jednání ZO. (Doporučeno prodat pouze pozemek 590/36)
 •    2. předat žádost o změnu ÚP obce k projednání zpracovatelce Ing. arch. Šindlerové

Vzala na vědomí:

 • oznámení ředitelky MŠ  o uzavření MŠ Ledňáček v období od 27.12.2018 – 2.1.2019