Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 29

Výpis z usnesení RO č. 29Datum konání:
5.2.2020

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

  • záležitosti z minulého jednání

 Schválila:

  • cenovou nabídku na elektroinstalaci v ZŠ Hýskov v předloženém znění
  • cenovou nabídku o objednání zhotovení nájezdu do Spolkového a informačního centra v předloženém znění od p. L. Kameše
  • vydání výkopového povolení společnosti Majax Development s.r.o. za podmínky vybudování komunikace asfaltovým povrchem v celé délce (parc. č. 141/4 - 208 m2) a úpravy všech poničených ploch důvodem výstavby.
  • podání opakované žádosti o dotaci schválené ZO v roce 2019 z dotačního titulu MMR – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na část vybudování hřiště na Sokolovně

Doporučila:

  • konzultovat znění návrhu smlouvy o spolupráci mezi Obcí Hýskov a Družstvem Eurosignál s právníkem obce a poté se jím zabývat.
  • konzultovat znění návrhu smlouvy o dílo – rekonstrukce částí ulice Srázné a Družstevní mezi Obcí Hýskov a Strabag a.s. s právníkem obce a poté se jím zabývat