Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 28

Výpis z usnesení RO č. 28Datum konání:
27.1.2020

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání

Schválila:

 • cenovou nabídku na archeologický dohled při stavbě MŠ a tělocvičny Hýskov dle předloženého návrhu
 • vypracování PD na nový rozvod VO v lokalitě ulice Budovatelská
 • poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Klubu Zvonek z rozpočtu obce Hýskov
 • nový platový výměr ředitelky MŠ Ledňáček Hýskov dle předloženého znění
 • návrh Smlouvu o dílo ,, Rekonstrukce zdi v ulici Nová“ mezi obcí a společností Starmosty s.r.o. v upraveném znění
 • nový platový výměr ředitelky ZŠ Hýskov dle předloženého znění
 • zhotovení cesty pro bezbariérový přístup do nemovitosti  čp. 5 dle předloženého návrhu na pozemku č. 876/21 před čp. 5 v ulici Libinská
 • zvýšení poplatku za uložení VB pro občany a firmy sídlící v k.ú. Hýskov – 200 Kč/ bm a pro žadatele sídlící mimo k.ú. Hýskov – 700 Kč/bm
 • vypracování PD na ,,Revitalizaci zahrady při ZŠ Hýskov v přírodním stylu“ za celkovou cenu 38.000 Kč včetně DPH
 • vypracování žádosti o dotaci NPŽP od společnosti EPP v celkové výši 45.000 Kč bez DPH
 • nákup workoutových prvků do NP za dotovanou cenu v celkové výši nákladů 49.990 včetně DPH

Doporučila:

 • oslovit ve věci opravy odtokového žlábku podél pozemku p.č. 876/2 v k.ú. Hýskov pana J. Doucka
 • oslovit Ing. Martina Kučeru, na zajištění TDI stavby Rekonstrukce zdi v ulici Nová

Souhlasí:

 • s navrhovaným stavebním záměrem, kterým je výstavba akce: Hýskov – dopravní napojení areálu  Kouba Trans s.r.o. na části pozemku p.č. 941/1 v k.ú. Hýskov