Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 27

Výpis z usnesení RO č. 27Datum konání:
13.1.2020

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • Záležitosti z minulého jednání
 • Oznámení o změně ceny pitné vody od 1. 1. 2020 od společnosti V. a. K. Beroun a.s.
 • informace manželů Mrvových , Hýskov čp. 480 ohledně překážky v komunikaci Libinská
 • navržené termíny VZZO v roce 2020
 • zápis z jednání KPRO

Schválila:

 • poskytnutí finančního daru z rozpočtu Obce Hýskov pro Český svaz včelařů, z.s, základní organizace ve výši 2.000 Kč
 • návrh Smlouvy o zřízení VB služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6025507 – Hýskov, nový ÚP pro č. parc. 88/1 v předloženém znění
 • podání žádosti o dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeských fondů: Sportu a volného času, Kultury a obnovy památek
 • navržený postup J. Blahovce ve věci projednávání připomínek k návrhu ÚP a doporučuje tento postu zastupitelstvu obce
 • nabídku na organizaci výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce ulice Školní za nabídkovou cenu 14.520 Kč včetně DPH od firmy EPP s.r.o.
 • rozpočtové opatření č. 1 dle předloženého znění
 • navýšení poplatku za vzniklé provozní náklady ve Spolkovém a informačním centru, dle přiloženého návrhu
 • pořízení VP Reciveru pro JSDH Hýskov dle předložené cenové nabídky od velitele sboru JSDH Hýskov

Neschválila:

 • udělení souhlasu obce s umístěním místa podnikání v sídle Obecního úřadu 
 • nabídku – cenovou kalkulaci na rozšíření SW poplatky Gordic dle předloženého návrhu

 Doporučila:

 • projednat a schválit navýšení odměn pro členy RO a ZO na nejbližším VZZO
 • vyvolat jednání s žadatelem – SITEL, spol. s.r.o. a upřesnit požadavky na technické provedení a úpravu dotčených pozemků, připravit smlouvu o zřízení VB- služebnosti
 • konzultovat předložený návrh parcelace nad hřištěm s příslušnými pracovníky MěÚ V Berouně
 • záležitost nepovolené stavby u čp. 294 řešit ve spolupráci s MěÚ Beroun, odborem výstavby