Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 26

Výpis z usnesení RO č. 26Datum konání:
9.12.2019

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání
 • doplnění programu VZZO v předložením znění
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace – změna na realizaci akce ÚP Hýskov
 • opověď na žádost o pomoc č. j. 1698/2019

Schválila:

 • Smlouvu o dílo ,,MŠ a přístavba tělocvičny Hýskov“ mezi Obcí Hýskov a zhotovitelem VISTORIA CZ a.s.
 • jednací řád RO včetně řádu pro Komise RO
 • nabídku společnosti Strabag, a.s. na rekonstrukci havarijního stavu části ulice Srázná a Družstevní v celkové výši 719.810,03 Kč včetně DPH
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB – služebnosti a o právu provést stavbu č. IV-12-6025429, Hýskov p.č. 332/2 – smyčka kNN mezi Obcí Hýskov a ČEZ distribuce, a.s. v předloženém znění
 • vyhlášení dotačního programu pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce Hýskov pro rok 2020 na sportovní, kulturní a sociální činnost v upraveném znění
 • Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. IV-12-6023688/VB/2 mezi Obcí Hýskov a ČEZ distribuce, a.s. v předloženém znění
 • nabídku na zpracování a podání Žádosti o podporu z dotačního titulu Ministerstva financí – kapitola Všeobecná pokladní správa, v rámci programu ,,29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlament a vlády ČR“ název projektu - ,, Výstavba tělocvičny“ v celkové výši 30.000 Kč bez DPH a dále 2,5% z přiznané dotace
 • přijetí dotace a uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na Obecní slavnost ze Středočeského Fondu hejtmana
 • odměnu pro ředitelku ZŠ Hýskov v požadované výši
 • Smlouvu o poskytování služeb mezi Obcí Hýskov a společností Macron Software, spol. s r.o. v předloženém znění
 • poskytnutí podpory v rámci zajištění hlášení OSY pro koncert, který se bude konat 13. 1 2. 2019 v KD Hýskov
 • zakoupení 3 ks výrobníků a vířičů chlazených nápojů do ŠJ ve výši 22.875 Kč a nákup 70 KS táců v celkové výši 6.230 Kč z finančních prostředků na školní jídelnu
 • rozpočtové opatření č. 11 v předloženém znění
 • nákup židlí za cenu 100 Kč / 1 KS od pana Bonky

 Jmenovala:

 • členem Komise pro rozvoj obce pana Ing. Arch. Tomáše Novotného

 Doporučila:

 • projednat a schválit aktualizaci jednacího řádu ZO a nový jednací řád KV, FV na nejbližším VZZO
 • projednat a schválit dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti na nejbližším VZZO
 • projednat a schválit navržený dodatek č. 5 k OZV č. 1/2008 na nejbližší VZZO

Neschválila:

 • poskytnutí finanční podpory pro obec Bublava