Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 25

Výpis z usnesení RO č. 25Datum konání:
25.11.2019

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání
 • návrh programu VZZO dne 16. 12. 2019 v  předloženém znění

Schválila:

 • výběr uchazeče na TDI na stavbě „ MŠ a přístavba tělocvičny Hýskov“ pana Ing. Martina Kučeru za cenu 170.500 Kč včetně DPH
 • výběr uchazeče na BOZP na stavbě „ MŠ a přístavba tělocvičny Hýskov“ pana Ing. Martina Kučeru za cenu 78.000 Kč včetně DPH
 • provedení rekonstrukce zdi v ulici Nová firmou Starmosty s.r.o. za cenu 3.208 668,80 Kč včetně DPH.
 • umístění reklamní plachty společnosti SPOJmat na sloup VO před domem č. p. 149 v Hýskově o rozměru 120cm x 50cm společnost SPOJmat Hýskov s.r.o.
 • prodloužení povolení uložení štěrkopísku na pozemku č. 965/2 v k. ú. Hýskov pro firmu MVE HÝSKOV s.r.o. do konce měsíce března 2020
 • realizaci stavby kabelového vedení NN na pozemku 331/112 v k.ú. Hýskov v délce 8 m, kterou provede Společnost HOEL elektromontáže s.r.o.
 • odměnu ředitelce MŠ Ledňáček Hýskov v požadované výši
 • návrh rozpočtu MŠ Ledňáček Hýskov pro rok 2020 v předloženém znění
 • návrh rozpočtu ZŠ Hýskov pro rok 2020 v předloženém znění
 • rozpočtové opatření č. 10 dle předloženého znění
 • smlouvu o nájmu hrobového místa včetně ceníku dle předloženého znění
 • zvýšení hodnoty darů pro jubilanty na 500 Kč, na 90-té narozeniny ve výši 1000 Kč a pro narozené děti hodnota daru na 1.000 Kč
 • přeformátování obecního webu do potřebné podoby dle zákona 99/2019 Sb. od společnosti ANTEE s.r.o. za cenu 5.000,- Kč bez DPH
 • výrobu 5 ks stolů do učebny 5. ročníku ZŠ dle předložené cenové nabídky
 • nákup lavic, židlí a židliček dle požadavku ředitelky ZŠ Hýskov 

Jmenovala:

 • členy do Komise pro rozvoj obce pana Martina Šmolcnopa a paní Terezu Královou

Doporučila:

 • návrh rozpočtu obce Hýskov pro rok 2020 projednat a schválit na nejbližším VZZO
 • projednat a schválit návrh OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů na nejbližším VZZO
 • projednat a schválit návrh OZV č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na nejbližším VZZO.
 • projednat a schválit záměr obce prodat ND k čerpacím soustrojím DodMont na nejbližším VZZO
 • projednat a schválit aktualizaci Strategického rozvojového plánu obce Hýskov na nejbližším VZZO