Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 24

Výpis z usnesení RO č. 24Datum konání:
13.11.2019

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • Záležitosti z minulého jednání

Schválila:

 • úpravy pozemku p.č. 874/23 v k.ú. Hýskov dle žádosti č. j. 1571/2019
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje mezi Obcí Hýskov a odběratelem odpadu Černohlávek oil
 • plán inventur pro rok 2019 dle předloženého návrhu
 • Smlouvu o zřízení VB služebnosti č. IV-12-6023688/VB/2 od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k pozemku parc. č. 141/4 v k.ú. Hýskov v předloženém znění
 • rozpočtové opatření č. 9 v předloženém znění
 • pořízení nového nábytku do obřadní místnosti i do kanceláře OÚ
 • nákup 2 ks popelnic na tříděný odpad na místní pohřebiště a nákup 3 ks nástěnek
 • nákup 5 ks vánočních řetězů za cenu 899 Kč 1 KS

Povolila:

 • zvláštní užívání MK Náměstí 5. Května pro uložení sítí – vodovodní a kanalizační přípojky v období od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 

Neschválila:

 • vypnutí lampy VO v ulici Polní č. j. 1524/2019

Přijala:

 • rezignaci pana Ing. Jana Rambouska z pozice předsedy i člena KPRO k 12. 11. 2019

Jmenovala:

 • pana Ing. Petra Horského předsedou KPRO od 13. 11. 2019

Doporučila:

 • projednat a schválit Dodatek č. 10 ke Smlouvám uzavřeným ke svozům komunálního odpadu, tříděného odpadu a bioodpadu na nejbližším VZ ZO, včetně návrhu nové obecně závazné vyhlášky „O stanovení systému a sběru odpadu včetně cen.