Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 23

Výpis z usnesení RO č. 23Datum konání:
29.10.2019

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • Záležitosti z minulého jednání
 • informaci o programu a svolání VZZO dne 30. 10. 2019
 • výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Ledňáček Hýskov za školní rok 2018/2019

Schválila:

 • zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby ,,MŠ a přístavba tělocvičny Hýskov – TDI, BOZP“ v předloženém znění
 • zadávací dokumentaci pro VŘ ,,Rekonstrukce zdi v ulici Nová Hýskov“
 • rozšíření sbírky vah o 100 KS a nákup potřebných KS stojanů/regálů
 • pořízení 3 ks mříží na budovu MŠ Hýskov na základě předloženého požadavku od ředitelky za celkovou cenu 10.136 Kč včetně DPH
 • uvolnění požadovaných finančních prostředků  z rozpočtu obce pro JSDH na zakoupení 2 KS dýchacích přístrojů  
 • rozpočtové opatření č. 8 v předloženém znění
 • nákup betonové lavičky, viz nabídka od Stavebnin Nižbor
 • vytvoření skalky vedle schodů k ZŠ v rámci společného projektu s občany

Neschválila:

 • žádost o pronajmutí vnitřního prostoru Spolkového a informačního za účelem uskutečnění dětské oslavy 2 dětí
 • nabídku společnosti NetVision na služby WEBSERVIS

Doporučila:

 • ve věci vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na služby (TDI a BOZP) oslovit na přímo paní Ing. Burešovou, Ing. Krůtu a firmu SUNCAD
 • ve věci vypsání veřejné zakázky na ,,Rekonstrukce zdi v ulici Nová Hýskov“ oslovit na přímo následující firmy SMS Hýskov,  Jan Doucek, Strabag a.s., Spektra spol. s r.o. a SMP CZ, a.s
 • projednat odměnu ve výši 2.000 Kč člence finančního výboru v nebližším jednání ZO
 • návrh odměn pro členy JSDH předložit ke schválení na nejbližším VZZO
 • návrh odměn pro členy kulturní komise předložit ke schválení na nejbližším VZZO