Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 22

Výpis z usnesení RO č. 22Datum konání:
10.10.2019

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • Záležitosti z minulého jednání
 • výsledek přezkoumání hospodaření obce Hýskov za rok 2019

Jmenovala:

 • předsedkyní Kulturní komise Hýskov paní Renatu Šmolcnopovou od 1. 11. 2019

Schválila:

 • cenovou nabídku od společnosti EPP r.o. na organizaci  VŘ na rekonstrukci ulice Nová za cenu 12.000 Kč bez DPH
 • nabídku od společnosti PIP r.o. na uveřejnění obce v publikaci Města a obce za cenu 5.000 Kč
 • Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v budově čp.204 MŠ Lednáček Hýskov za účelem výuky AJ pro děti v předloženém znění
 • Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi obcí Hýskov a Domem dětí a mládeže - klubovna v čp. 206 za účelem kroužku keramiky, jako v předešlých letech v předloženém znění
 • Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi obcí Hýskov a Domem dětí a mládeže v budově ZŠ č. p. 112 za účelem vedení kroužku keramiky na ŠJ 2019/2020
 • výroční zprávu o činnosti ZŠ za ŠR 2018/2019 bez připomínek
 • nabídku na zhotovení dopravně inženýrského posouzení od firmy FanIT s.r.o. v předloženém znění za cenu 7.865 Kč
 • nabídku vystoupení na akci – Mikulášská v KD Hýskov v předloženém znění
 • objednávku na aktualizaci pasportu VO
 • bezplatný pronájem SIC za účelem posvícenského posezení pod organizací KPŽP

 Ukládá:

 • KPRO projednání projektu  Splašková kanalizace Beroun- Zdejcina, vodovod Zdejcina – rozvod vody a stanovisko komise nejpozději do 22. 10. 2019

 Souhlasí:

 • s napojením na splaškovou kanalizaci ke stavbě RD na pozemky p. č. 924/11, 924/18, 924/17, 924/12
 • s připojením na místní komunikaci z ulice Za Humny do ulice Sportovců p. č. 339/4 a 351/6 na MK 351/3, v rámci akce Hýskov – plocha C a D – parcelace komunikace AIS

 Doporučila:

 • projednat záležitost bezplatného převodu pozemků do majetku obce v následujícím ZO

Neschválila:

 • nabídku k prodeji za účelem dalšího prodeje nového kalendáře Farmy u dvou pštrosů