Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 19

Výpis z usnesení RO č. 19Datum konání:
26.8.2019

RADA OBCE HÝSKOV

 Schválila:

 • cenovou nabídku od společnosti EPP s.r.o. za nabídnutou cenu 15.000 Kč za zhotovení VŘ až v případě rozhodnutí o výstavbě
 • cenovou nabídku od společnosti ČEZ včetně uzavření smlouvy na 2 roky
 • nabídku od společnosti OK Garden s.r.o. s cenou včetně DPH 3.871,887 Kč
 • příkazní smlouvu na zajištění autorského dozoru pro akci ,,Revitalizace zeleně II. etapa od paní Ing. Aleny Vránové
 • dokumentaci k ÚŘ na akci Hýskov – plocha C a D – parcelace a dále doporučuje do vyjádření obce zapracovat připomínky KPRO, včetně uzavření plánovací smlouvy s investorem
 • zapojení obce do destinační agentury Berounsko, včetně uzavření smlouvy o partnerství v předloženém znění
 • návrh kupní smlouvy mezi obcí Hýskov a Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. v předloženém znění
 • rozpočtové opatření č. 6 v předloženém znění
 • zhotovení turistické vizitky pro obec Hýskov určenou k dalšímu prodeji
 • maximální částku na nákup sudů na vodu do výše 20.000 Kč a dotování prodeje občanům na základě čestného prohlášení o užívání ve výši 200 Kč na domácnost

Doporučila:

 • přeposlat návrh kupní smlouvy 1030/19 a 1031/2019 právníkovi obce ke kontrole a doplnění
 • předložit upravenou kupní smlouvu 1030/19 a 1031/2019 ZO na další zasedání
 • projednat stížnost č.j. 1033/2019 s provozovatelem kanalizace Vak Beroun a následně se zhotovitelem stavby chodníku podél silnice Stavitelství Kamínek s.r.o.
 • detailní průzkum PD dům pro seniory č.j. 1074/2019
 • vypracovat PD na ulici Sportovců bez parkovacích míst se sníženou obrubou na hraně komunikace v místě parkování

Souhlasí:

 • s trasou závodu horských kol dne 22. 9. 19, která povede částečně přes k.ú. Hýskov v části za řekou (cyklostezka a část MK)
 • s oslovením všech předsedů komisí podřízených RO k zaslání všech zápisů a zhodnocení činností za uplynulé období

Neschválila:

 •   prezentaci obce v časopisu ,,Anetka potřebuje pomoc“

Vzala na vědomí:

 • stav veřejných prostranství a možnost změny kompetencí zaměstnanců OÚ po jejich  domluvě
 • provozní náklady na projekt elektrokol v Hýskově