Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 18

Výpis z usnesení RO č. 18Datum konání:
26.7.2019

RADA OBCE HÝSKOV

Schválila:

 • setrvání u Hasičské vzájemné pojišťovny za nabídnuté služby, včetně uzavření dodatku ke smlouvě č. 510579018
 • nabídku na opravu havarijního stavu v křižovatce Dělnická/Družstevní za cenu 58.130,36 Kč včetně DPH od společnosti Strabag a.s.
 • opravu střechy garáží a oplocení svépomocí pouze za cenu materiálu
 • průzkum alternativního poskytování péče opatrovanci od jiné osoby/společnosti a provedení místního šetření objektu
 • dodatek ke smlouvě o poskytnutí programového vybavení – internetový portál
 • s napojením pozemků 331/55,331/56 a 331/57 v k.ú. Hýskov na plošnou kanalizaci obce
 • rozpočtové opatření č. 5 v předloženém znění
 • úpravu VO před budovou OÚ  a objednání 2 KS parkových lamp
 • ZD a SoD na projekt „Revitalizace zeleně 2. etapa“
 • složení výběrové komise pro VŘ na projekt  „Revitalizace zeleně 2. etapa“ včetně náhradníků:  Jan Blahovec, Pavla Šimonová, Veronika Šmolcnopová, Kateřina Jiralová, Jakub Jandura. Náhradníci: Lada Pudhorocká, Ivana Týlová, Monika Svobodová, Bohuslav Rybář, Martin Pleskač
 • zadání a organizaci VŘ na opravu ulice Školní od firmy EPP,s.r.o.
 • podání žádosti o dotaci na opravu ulice Školní ze Středočeského kraje z Fondu rozvoje venkova
 • cenovou nabídku od společnosti R-Projekt 07 Praha s.r.o. na vypracování odborného posudku

 Doporučila:

 • úpravu SoD o možnost odstoupení od realizace stavby tělocvičny bez sankce
 • společnosti SPEKTRA spol. s r.o. poslat žádost příslušnému silničnímu správnímu úřadu, jelikož záležitost nezapadá do kompetence obce
 • ověřit majitele VO v ulici U Statku
 • projednání s právníkem obce a právníkem/zástupcem majitele nemovitosti v ulici Libinská, z důvodu nutnosti prověření váhy dokumentů, hlavně darovací smlouvy
 • projednání a určení umístění laviček pro seniory s klubem seniorů

 Souhlasí:

 • s napojením pozemků p.č. 331/55,331/56 a 331/57 v k.ú. Hýskov na plošnou kanalizaci obce

s umístěním stavby na části pozemku p.č. 956/2 v k.ú. Hýskov o ploše záboru 1 426 m2 ve správě KSÚS a s uzavřením Smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 956/2  v k.ú. Hýskov o ploše záboru 1 426m2 na dobu dvou let od zahájení stavby a po její realizaci budou pozemky pod stavbou předány bezúplatně obci

Vzala na vědomí:

 •     stížnost č.j. 923/2019

Neschválila:

 • cenovou nabídku na aktualizaci povodňového plánu č.j. 913/2019