Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 16

Výpis z usnesení RO č. 16Datum konání:
1.7.2019

RADA OBCE HÝSKOV

 Vzala na vědomí:

 • oznámení o zápisu dětí do MŠ Lednáček Hýskov 2019/2020, v předloženém znění
 • informaci o uzavření MŚ o letních prázdninách
 • zápis o zjištěných vadách v záruční době – cyklostezka
 • výsledky VŘ na pojistitele majetku obce od Českomoravská správa měst a obcí   
 • zápis z kontroly finančního výboru
 • informaci o čerpání řádné dovolené ředitelky ZŠ a školnice
 • informace o postupu překopnutí komunikace v havarijních případech

 Schválila:

 • dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Hýskov a firmou Stavitelství Kamínek s.r.o. a prověření možnosti zařazení dalších uznatelných položek nad rámec schválené dotace
 • FA č. 818001819 Ing. Zbyněk Krůta v předloženém znění
 • v souladu se smlouvou o dílo VŘ na stavby MŠ, gastro i tělocvičnu současně
 • složení členů výběrové komise k výběrovému řízení na projekt MŠ, gastro, tělocvičnu v předloženém návrhu ze ZO
 • spolupráci s Městem Beroun v oblasti odpadového hospodářství a průběžné informování ZO o dalším průběhu jednání
 • nastavení změn procesu přijímání korespondence na OÚ dle předloženého návrhu
 • Smlouvu o realizaci projektu sdílených jízdních elektrokol E-BIKE SHARING na území obce Hýskov
 • cenovou nabídku za oborný výklad návrhu územního plánu
 • poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Beroun ze schváleného rozpočtu obce dle paragrafu 3322 položka 5223 v požadované výši
 • cenový návrh na výmalbu v MŠ ve výši 10.528 Kč
 • vnitřní řád školní družiny v předloženém znění
 • mimořádnou odměnu pro ředitelku ZŠ dle předloženého návrhu
 • Smlouvu o spolupráci s obcí Nižbor
 • žádost o prominutí řádného termínu pro podání žádosti o navýšení kapacity ŠJ
 • záměr pronajmout část obecního pozemku p. č. 982/47 a část stavebního pozemku 88/5 v k.ú. Hýskov
 • nájemní smlouvu na obecní pozemek p. č. 982/47 a stp. 88/5 v k. ú. Hýskov
 • roční zápis za rok 2019 v kronice obce, předložený kronikářkou obce Hýskov
 • přeposílání informací ze stavebního úřadu Beroun Komisi pro rozvoj obce
 • objednání přejezdových ploch kanálů před č. p. 131 a před č. p. 191 u zhotovitele přejezdů na stavbě chodníku podél silnice, z důvodu stejného vzhledu

 Žádá:

 • paní zastupitelku Ing. Burešovou o upřesnění jednotlivých připomínek k hierarchii platnosti dokumentů a požadavky na uznatelnost víceprací, méněprací a případné další informace k ZD a její následnou kontrolu

Doporučila:

 • zaslat nabídky na poskytnutí úvěru zastupitelstvu obce k jejich prostudování
 • svolat pracovní zasedání zastupitelstva, kde budou projednány pokyny k úpravě návrhu ÚP ze strany obce na termín 10. 7. 2019
 • udělat průzkum cenových nabídek na elektřinu i zemní plyn přímo od přímých dodatelů
 • spolupráci s Městem Beroun v oblasti odpadového hospodářství a průběžné informování ZO o dalším průběhu jednání
 • Provést aktualizaci stávajícího pojištění majetku obce Hýskov se současným pojišťovatelem a nabídkou
 • oslovit místní firmy zabývající se zemními pracemi ohledně zhotovení cenové nabídky na úpravu spodní části ulice Srázné

Neschválila:

 • žádost o pronájem obecního pozemku
 • žádost o výjimku parkovacího stání na komunikace před stavební parcelou p. č.  stp. 21 v k.ú. Hýskov