Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 14

Výpis z usnesení RO č. 14Datum konání:
29.5.2019

RADA OBCE HÝSKOV

 Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání, které byly projednány, doplněny, ale nebyly ukončeny žádným rozhodnutím
 • oznámení nebezpečných situací spojených s bezpečným chodem školy

 Schválila:

 • provedení výmalby ZŠ Hýskov dle požadavku ředitelky ZŠ od malíře 
 • výzdobu schodů v ulici Školní, kterou provedou žáci ZŠ Hýskov, zafinancováno bude z poskytnutých finančních prostředků obcí Základní škole 
 • využití pozemku pč.č. 321/13 v k.ú. Hýskov na okresní kolo hry Plamen ve dnech 7. a 8. června 2019
 • zapojení ZŠ do projektu Šablony II – OP VVV č. 3 výzvy č. 02_18_063 Šablony pro období 2019-2021
 • poskytnutí příspěvku z rozpočtu Obce Hýskov ve výši 20-30.000,-Kč na možnost doplacení a zakoupení kvalitnějších notebooků
 • dočasné uložení štěrkopísku ze dna řeky Berounky na pozemku p.č. 965/2 v k. ú. Hýskov
 • vyvěšení záměru obce pronajmout část pozemku p.č. 982/47 a části zastavěné plochy s.p. 88/5 v k.ú. Hýskov
 • rozpočtové opatření č. 4 v předloženém znění
 • Pohřební řád obce Hýskov v předloženém znění
 • vybudování vjezdu a parkovacího místa na pozemku p.č. 876/21 v k.ú. Hýskov před č.p. 294
 • omezení v ulici Školní instalací DZ zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou – dopravní obsluze vjezd povolen

 Neschválila:

 • vyplacení finanční odměny ředitelce MŠ Ledňáček Hýskov 

 Povolila:

 • vstup do komunikace Libinská před č.p. 235 za účelem napojení kanalizační přípojky za standartních podmínek

Nedoporučila:

 • prodej části pozemku p.č. 876/21 z důvodu možného rozšíření komunikace Libinská