Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 11

Výpis z usnesení RO č. 11Datum konání:
17.4.2019

RADA OBCE HÝSKOV

Uložila:

 • KPRO vytipovat místa pro umístění kamer (kamerového systému) v katastru Obce Hýskov

Vzala na vědomí:

 • ohlášení poražení kaštanu na pozemku p.č. 147/2 v k.ú. Hýskov z bezpečnostních důvodů
 • oznámení od nájemce KD Hýskov o pořádání diskotéky dne 18. 5. 2019
 • informace o zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ Hýskov
 • zprávu o provedené prověrce BOZP v roce 2019 (ZŠ Hýskov)
 • informace spol. AVE CZ o změně systému fakturace od 1. 9. 2019
 • veškeré informace v bodě 16 - Ostatní

Schválila:

 • uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 929/8 v k.ú. Hýskov
 • vyvěšení záměru obce Hýskov prodat pozemky p.č. 117/2, 117/1, 117/3, 118/4, 118/12 a 118/2 v k.ú. Hýskov
 • zapojení MŠ Hýskov do projektu Kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci – název projektu „ Obědy do škol ve Středočeském kraji"
 • ceník za pronájem multikáry v předloženém znění viz příloha
 • kulturní akci „Čarodějnice 2019“ v prostorách Naučného parku Hýskov
 • cenovou nabídku č. L-19-05 od Ing. Libora Křižáka na projektové práce: Stavební úpravy MK Nad Sokolovnou, Zahradní – Hýskov
 • žádost o souhlas s provedením stavby na pozemku p.č. 956/2 v k.ú. Hýskov
 • rozpočtové opatření č. 3

Doporučila:

 • vyvěsit návrh střednědobého výhledu samostatně 2018 a 2019 -2021 v předloženém znění
 • projednat a schválit odprodej pozemků p.č. 117/2, 117/1, 117/3, 118/4, 118/12 a 118/2 v k.ú. Hýskov na nejbližším VZZO
 • schválit návrh střednědobého výhledu na rok 2018 a 2019- 2021 na nejbližším VZZO
 • zařadit ještě jednu kapelu při příležitosti konání akce Obecní slavnost Hýskov