Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 10

Výpis z usnesení RO č. 10Datum konání:
3.4.2019

RADA OBCE HÝSKOV

Vzala na vědomí:

 • Informace ohledně rozhodnutí Okresního soudu v Berouně, kde byla žádost opatrovance o darování své nemovitosti zamítnuta
 • Všechny podbody, které byly projednávány v bodě 11

Schválila:

 • proplacení faktury č. 818000719 za vícenáklady TDI
 • prodloužení termínu dokončení projektu „Chodník podél silnice II/116, Hýskov do 5. 2019 za podmínky, že jakékoliv vícenáklady spojené s prodloužením stavby budou hrazeny ze strany zhotovitele
 • uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti „EP –12 -60001780/1, Hýskov – přelož. NN, TS – p.č. 331/1, 16 v předloženém znění
 • Smlouvu č. 1263/31/2019 o poskytnutí finančních prostředků z majetku SFDI na rok 2019 v předloženém znění
 • poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč pro BabyBox pro odložené děti – Statim z.s.
 • rozpočtové opatření č. 2 v předloženém znění
 • poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč žadateli VČELKA senior care o.p.s.
 • poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč žadateli Lince bezpečí, z.s.
 • pronájem pozemku p.č. 965/2 v k.ú. Hýskov za účelem parkování filmové techniky v termínu 15. – 21. 4. 2019 a 10. 5. 2019 za cenu dle OZV č. 2/2010

Doporučila:

 • Předložit ke kontrole právnímu zástupci Obce Smlouvu o řízení projektu mezi Obcí Hýskov a LK Advisory, s.r.o.
 • Oslovit firmy zabývající se kamerovým systémem s žádostí o předložení cenové nabídky

Povolila:

 • konání soukromé akce dne 24. 5. 2019 na fotbalovém hřišti pouze do 22.00 hodin. Další průběh pouze na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.