Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 64

Výpis z usnesení RO č. 64Datum konání:
20.9.2021

RADA OBCE HÝSKOV

 A) Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání
 • jmenování nové zástupkyně MŠ Ledňáček Hýskov s účinností od 1. 9. 2021
 • Protokol o kontrole dle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole provedené v MŠ Ledňáček Hýskov
 • Protokol o kontrole dle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole provedené v ZŠ Ledňáček Hýskov
 • informace poskytnuté stavitelem k předmětné stavbě

 B) Schválila:

 • Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi Galileo Corporation, Březenecká 4808, 430 04 Chomutov a obcí Hýskov v předloženém znění
 • Smlouvu o provozu internetových stránek mezi Galileo Corporation, Březenecká 4808, 430 04 Chomutov a obcí Hýskov v předloženém znění
 • Smlouvu o vytvoření internetových stránek mezi Galileo Corporation, Březenecká 4808, 430 04 Chomutov a obcí Hýskov v předloženém znění
 • Smlouvu o zřízení a provozu Rozklikávacího rozpočtu mezi Galileo Corporation, Březenecká 4808, 430 04 Chomutov a obcí Hýskov v předloženém znění
 • Smlouvu o zřízení a provozu mobilní aplikace mezi Galileo Corporation, Březenecká 4808, 430 04 Chomutov a obcí Hýskov v předloženém znění
 • pořízení 35 ks kalendáře z historických pohlednic regionu od za jednotkovou cenu 69,- Kč včetně DPH
 • rozpočtové opatření č. 9 v předloženém znění
 • ukončení projektových prací na VO v ulici Budovatelská zadaných společnosti Elvitech, s.r.o. včetně vypořádání vzniklých nákladů
 • žádost o zábor obecního pozemku na ploše 4m2 před č. p. 147 na dobu 14 dní
 • CN p. Petra Svobody na poskytování služeb pro Obecní úřad Hýskov, MŠ a ZŠ v rámci BOZP za měsíční paušál 3.900,- Kč

 C) Souhlasí:

 • s připoložením optické sítě společnosti Eurosignal v části projektu „Výstavba chodníku v ulici Kladenská“, a to dle Ceníku úhrad za zřízení věcných břemen-služebností na nemovitostech ve vlastnictví obce Hýskov a za podmínky koordinace stavby
 • D) Pověřila:
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu všech předložených schválených smluv mezi společností Galileo Corporation, Březenecká 4808, 430 04 Chomutov a obcí Hýskov
 • starostku k vytvoření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Hýskov a společností Pragotrade spol s.r.o. s prodloužením termínu dokončení stavby do 31. 10. 2021

 E) Neschválila:

 • vyrovnání se společnosti Eurosignal týkající se zápisu služebnosti na již realizované části sítě v minulosti částkou 50.000,- Kč z důvodu chybějících podkladů a podhodnoceného finančního vyrovnání