Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Projekty obce

Projekty obce Hýskov

Výstavba nové mateřské školy a tělocvičny

Obec disponuje prováděcí stavební dokumentací a platným stavebním povolením na stavbu nové budovy mateřské školy s kapacitou 50 dětí, novou kuchyni, jídelnu a dále na výstavbu nové tělocvičny. V současné době je požádáno o dotaci z IROP. č 87, která má registrační číslo:  CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009908. Žádost úspěšně prošla všemi procesy hodnocení, splnila podmínky přijatelnosti, formálních náležitostí
a věcného hodnocení.  Předpokládané náklady MŠ: 44 mil. Kč, tělocvična: 12 mil. Kč. V nejbližších dnech obec vypíše výběrové řízení na realizační firmu výstavby.

Sportovní areál Hýskov

Jedná se  o rekonstrukci – výstavbu celého nového objektu  -  sportovní plochy na sokolovně – poz. p.č. 130/61, který je ve vlastnictví Obce a dále na pozemku p.č. 130/18, který je ve vlastnictví TJ Prefa Hýskov. V 1/2019 bylo požádáno o stavební povolení. Ve 2/2019 obec požádala o dotaci z MMR. Předpokládané náklady: 11,5 mil. Kč

Rekonstrukce lávky přes železniční trať 

Obec disponuje dokumentací pro provedení stavby – opravy lávky přes železniční trať. 25. 2. 2019 bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Obec vypsala výběrové řízení na zhotovitele stavby. Orientační náklady: 1,2 mil. Kč. Nyní se zpracovává žádost o dotaci na SFDI, která případně pokryje 100% nákladů vynaložených na rekonstrukci a byla by škoda této příležitosti nevyužít.

Oprava ulice Školní

Jedná se o projekt, který řeší opravu ulice Školní v okolí kostela, spojenou s výstavbou chodníku, odvodněním a výstavbou VO. Obec disponuje projektovou dokumentací, ve 12/2018 obec požádala o stavební povolení na MěÚ odboru dopravy. V únoru 2019 bylo požádáno o dotaci z dotačních titulů  MMR. Předpokládané náklady: 3.665.000,- Kč.

Revitalizace zeleně v obci

Atelier List zpracoval pro obec projektovou dokumentaci na projekt „Revitalizace zeleně v Hýskově – 2. Etapa. Projekt nepodléhá stavebnímu povolení. 

15. 11. 2018 obec podala žádost o dotaci z OPŽP. Výběrové řízení zatím nebylo vypsáno.

Předpokládané náklady na realizaci 7.033.700,- Kč vč. DPH

Kontejnery pro obce Mikroregionu Hudlicko

V rámci Mikroregionu Hudlicko obec požádala z OPŽP na nákup kontejnerů na tříděný odpad, konkrétně
pro Hýskov o 7 ks kontejnerů na papír a 15 ks kontejnerů na sklo.

 

                                                                                                                                                                                                             aktualizováno 3/2019